Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon algatab seaduseelnõu, mis näeb Eesti-Vene riigipiiri valvamise tõhustamiseks ette viie kilomeetri laiuse piirivööndi loomist. Piirivööndis viibimist ja seal droonide lennutamist on riigil õigus piirata.

Riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt on piirivöönd riigi välispiiriga paralleelselt kulgev viie kilomeetri laiune maa-ala, mis kehtestatakse riigipiiri valvamiseks ja kaitsmiseks ning piirirežiimi tagamiseks. Eelnõu näeb ette, et politseil on õigus piirata isikute liikumist ja viibimist piirivööndis.

Samuti lisandub eelnõu järgi riigipiiri seadusesse punkt, mille kohaselt saab riik piirirežiimiga piirata riigipiiri valvamist takistavat või piirirahu häirivat mehitamata õhusõidukite kasutamist.

„Piirivööndi selge määratlemine seaduses annab tõhusamad hoovad välispiiri kaitseks ja aitab seeläbi tõsta Euroopa Liidu välispiiri ehk Eesti-Vene piiri turvalisust,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet. „Komisjon kaalub eelnõu menetlemise käigus ka seda, et lisada eelnõusse piirang, mis keelaks piirivööndis kinnisasja omandada nii nendel, kes pole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanikud kui ka kõigil juriidilistel isikutel.“

Kehtiv kinnisasja omandamise kitsendamise seadus lubab välispiiri vahetus läheduses olevates omavalitsustes omandada kinnisasja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanikel ning Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud juriidilistel isikutel.

„Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud juriidilistest isikutest omanike ringi ei ole võimalik piisavalt kontrollida ning kontrollimatus võib olla ohuks Eesti riigi julgeolekule,“ märkis Laanet.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 503 9907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside