Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta tõstis põhiseaduskomisjonile tehtud 2018. aasta tegevuse kokkuvõttes esile edukat noorteseriaali ja teadusuuringuteks saadud rahastust.

Pakosta sõnul põhineb projekti BREAK! raames valminud seriaali „Miks mitte?!“ stsenaarium paljuski volinikule päriselt tehtud pöördumistel ja teleseriaal on pälvinud tunnustust nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Lisaks õnnestus voliniku bürool koostöös Eesti ülikoolidega saada Euroopa Liidu raamprogrammist Horisont 2020 rahastus üheksa teadusuuringu läbiviimiseks. Olemasolevate andmebaaside põhjal valmivad uuringud Eesti palga-, pensioni- ja varade lõhe kohta. Uuringute põhjal on kavas luua veebirakendus, milles inimesed saavad võrrelda oma sotsiaalmajanduslikku tausta ametikoha palgatasemega ja võrrelda pensioniprognoose eri valikute korral.

Põhiseaduskomisjoni esimees Jaak Madison kiitis volinikku sisuka ülevaate eest. „Toimus elav arutelu Eesti naiste ja meeste haridustaseme vahe üle, mis on maailma suurim. Selle põhjused pole aga teada. Faktide nentimise asemel oleks vaja rohkem põhjuste ja tagajärgede analüüsi,“ ütles Madison. Ta lisas, et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku eelarve tuleks üle vaadata, et volinik saaks täita talle seadusega pandud kohustusi.

Voliniku aastaülevaatega saab tutvuda siin (PDF, 8 MB).

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside