Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon täpsustas ja saatis teisele lugemisele eelnõu, mis näeb ette Tallinna Sadama võimalikust korruptsioonijuhtumist ajendatud uurimiskomisjoni moodustamist.

„Põhiseaduskomisjon toetas uurimiskomisjoni eelnõud täpsustatud kujul ning leidsime, et uurimiskomisjon võiks saada oma tööd võimalikult kiiresti alustada,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet.

Eelnõu tuleb Riigikogu istungil teisele lugemisele 27. oktoobril ning põhiseaduskomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu pealkirja lisades sinna sõna „võimaliku“ ja nimetada komisjoni liikmeteks Andres Anvelti, Jaanus Karilaiu, Siim Kiisleri, Henn Põlluaasa, Valdo Randpere ja Artur Talviku.

52 Riigikogu liikme algatatud Riigikogu otsuse ” Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” eelnõu (88 OE) näeb ette, et moodustatav komisjon analüüsiks riigifirmas juhtunut ning sõnastaks järeldused selle põhjuste ning seda soodustanud asjaolude kohta. Komisjon peaks eelnõu kohaselt esitama oma uurimistöö lõpparuande Riigikogule ja avalikkusele hiljemalt 1. maiks 2016.

Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele on uurimiskomisjonil õigus kutsuda komisjoni ette isikuid ning nõuda oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente. Kutsutu on kohustatud ilmuma, andma selgitusi ning vastama küsimustele. Seejuures on võimalik isikut mõjuva põhjuseta ilmumata jätmise, andmete või dokumentide esitamata jätmise või selgituste andmisest või küsimustele vastamisest keeldumise eest karistada rahatrahviga.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside