Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas täna saata täiskogu ette arutamiseks ja hääletamiseks presidendi algatatud otsuse eelnõu, millega nimetatakse Janar Holm uueks perioodiks riigikontrolöriks.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi sõnul on Holm näidanud ennast võimeka juhina ning ta on riigikontrolöri ametis hästi hakkama saanud. “Loodetavasti toetab täiskogu ülejärgmisel nädalal tema jätkamist ka järgmisel viiel aastal,” ütles ta.

Komisjoni aseesimees Jaak Valge leidis samas, et uue riigikontrolöri nimetamine peaks jääma Riigikogu järgmise koosseisu ülesandeks. “Praegusel koosseisul on jäänud liiga vähe tööaega, et selliste oluliste ametipositsioonide täitmist kaaluda ja otsustada,” lausus ta.

Holm asus riigikontrolöri ametisse 9. aprillil 2018 ning tema volitused kestavad 8. aprillini 2023. President Alar Karis tegi mullu detsembris ettepaneku nimetada Holm riigikontrolöri ametisse ka järgmiseks viieks aastaks.

President tõi eelnõu seletuskirjas esile, et Holmil on juhtimiskogemust kokku ligi 25 aastat. “Riigikontrolöri ametis oldud aeg, vahetu ja pidev suhtlus Riigikogu, selle komisjonide ja Vabariigi Valitsusega on andnud talle väga hea arusaamise riigi toimimisest ning probleemidest. Riigikontrolli juhina on Janar Holm pidanud oluliseks otsesuhtlust erineva tasandi otsustajate ja avalikkusega, et selgitada riigi kõrgeima auditiasutuse seisukohti, ning rõhutanud vajadust probleemide teket ennetada ja riske võimalikult efektiivselt maandada,” märkis president.

Ta lisas, et riigikontrolöri tööle eelnenud periood Haridus- ja Teadusministeeriumi kantslerina ning sellega kaasnenud tihe kokkupuude teiste ministeeriumide, kohalike omavalitsuste ning valitsusväliste organisatsioonidega on andnud Holmile arusaama riigi ja ühiskonna probleemide mitmetahulisusest. “Janar Holmi terviklik vaade riigile ning tema isikuomadused – põhjalikkus, tasakaalukus, sõltumatus, objektiivsus, õiglane meel ja konstruktiivsus – annavad talle tugeva baasi riigikontrolöri ülesannete täitmiseks. Sellest tulenevalt olen seisukohal, et Janar Holm on sobiv kandidaat riigikontrolöri ametisse,” ütles president eelnõu seletuskirjas.

Põhiseaduskomisjon otsustas täna saata presidendi esitatud Riigikogu otsuse „Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine” eelnõu (769 OE) täiskogu ette 7. veebruaril ning viia läbi eelnõu lõpphääletus.

Eelnõu arutelul esineb ettekandega põhiseaduskomisjoni esindaja ning komisjoni ettepanekul saab kuni viieminutilise ettekandega esineda ka riigikontrolöri kandidaat. Riigikogu liige võib igale ettekandjale esitada ühe suulise küsimuse. Pärast küsimuste-vastuste vooru toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad, ning seejärel otsustab täiskogu salajasel hääletusel riigikontrolöri nimetamise.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside