Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas kahe probleemkomisjoni loomist, millest üks hakkab tegelema rahvastikukriisi lahendamisega ning teine riigireformi arengusuundade väljatöötamisega.

„Mõlemad komisjonid hakkavad tegelema Eesti riigi jaoks oluliste küsimustega, mis on seotud riigi tuleviku ja kestma jäämisega – rahvastikukriisi komisjoni teemadeks on madal sündimus ja suur väljaränne ning riigireformi komisjon otsib võimalikult tõhusat ja jätkusuutlikku avaliku võimu mudelit,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.

Ta märkis, et Eesti riik on loodud Eesti rahva poolt ja Eesti rahva jaoks ning on loomulik, et riik peab aktiivselt tegelema rahvastikuprobleemidega ning vajadusel reformima avalikku võimu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks” eelnõu (367 OE) kohaselt on probleemkomisjoni ülesandeks uurida nii Eesti vastavaid riiklikke poliitikaid kui ka välisriikide omi ning teha selle põhjal ettepanekuid olukorra parandamiseks.

Eelnõu algatajad märgivad seletuskirjas, et pärast iseseisvuse taastamist on Eesti rahvaarv pidevalt vähenenud ning komisjoni eesmärgiks on leida üles probleemid ja lahendused olukorra muutmiseks. Samuti kuulub komisjoni ülesannete hulka valitsuse tegevuskava üldeesmärgi „Eesti rahvaarvu suurendamine“ monitoorimine, rahaliste ressursside kasutamise analüüsimine ja sellekohaste ettepanekute tegemine.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” eelnõu (368 OE) kohaselt peetakse riigireformi all silmas avaliku võimu ümberkorraldamist ning avaliku võimu alla kuuluvad nii keskvalitsus kui ka kohalikud omavalitsused.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on riigireformi vaja, sest Eesti riik peab piiratud ressurssidega järjest enam paremaid tulemusi saavutama. Komisjoni ülesannete hulka kuuluvad haldusreformi jälgimine ja analüüsimine, ettepanekute tegemine avaliku võimu ümberkorraldamiseks ning avaliku võimu ümberkorraldamiseks läbiviidavate tegevuste hindamine.

Mõlemasse komisjoni hakkab kuuluma kuus liiget ehk igast Riigikogu fraktsioonist üks liige ning komisjonide volitused kestavad kuni Riigikogu selle koosseisu volituste lõppemiseni. Eelnõud tulevad esimesele lugemisele 24. jaanuari Riigikogu istungil.

Fotod

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside