Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon ei toetanud õiguskantsleri ettepanekut muuta lahja alkoholi aktsiisimäärasid tõstnud seadust ning leidis, et parlamendi poolt eelmise aasta detsembris vastu võetud otsus on põhiseadusega kooskõlas.

„Komisjonis jäi peale seisukoht, et demokraatlikus riigis on Riigikogul kindlasti õigus alkoholi aktsiisimäärasid muuta ning kui neist teatatakse piisavalt ette ehk selle seadusemuudatuse puhul üle poole aasta ette, siis ei saa see olla  põhiseadusega vastuolus,” ütles põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher. Ta lisas, et samalaadset aktsiisimäära muutmist on Riigikogu ka varem teinud ning seda pole kunagi peetud põhiseadusega vastuolus olevaks ega nimetatud otsuseid ka vaidlustatud.

Vaheri sõnul peaks ta täiesti arusaamatuks olukorda, kus uuel Riigikogu koosseisul või valitsuskoalitsioonil poleks õigust puutuda näiteks viieks või kümneks aastaks paika pandud alkoholiaktsiise.

Õiguskantsleri ettepaneku vastu oli kuus komisjoni liiget ja seda toetas neli liiget.

Õiguskantsler Ülle Madise tegi Riigikogule ettepaneku muuta mullu detsembris vastu võetud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadust (302 SE) , mis näeb ette lahja alkoholi aktsiisimäärade tõstmist 1. juulist 2017 ja 1. veebruarist 2018  varasemalt plaanitust kiiremini. Õiguskantsleri hinnangul rikuti sellega põhiseaduse §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabadust koosmõjus PS §-st 10 tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega.

Madise ütles komisjoni istungil, et Eesti õigusruumis on tähtajalistesse lubadustesse suhtutud rangelt ning neid lubadusi saab murda üksnes äärmiselt kaalukatele asjaoludele viidates. Ta lisas, et tõstatatud vaidluse peamiseks eesmärgiks on õigusselguse saamine tähtajaliste lubaduste muutmise küsimuses ning ta on vajadusel valmis selleks pöörduma riigikohtusse.

Komisjoni liige Arto Aas ütles, et toetab õiguskantsleri ettepanekut ning mullu detsembris vastu võetud seadust peaks muutma. „Toona ei olnud ühtegi kriitilist põhjust, mis oleks tinginud vajaduse aktsiismäärasid sel moel tõsta ja nii intensiivselt õiguspärast ootust rikkuda,“ lausus ta. „Pikaajalistest lubadustest kinnipidamine on riigi usaldusväärsuse seisukohalt väga oluline põhimõte ja neid lubadusi ei tohiks kergekäeliselt murda.“

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside