Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas täna kollektiivset pöördumist, kus sooviti Eestis kinnisvara omavatele Venemaa kodanikele erandina võimalust taotleda viisasid ja kinnisvara hooldamiseks Eestis käia, ning asus seisukohale, et piirangute lõpetamiseks eelduste loomine sõltub Venemaa Föderatsiooni tegevusest.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Igor Taro sõnul peavad taolise pöördumise esitajad saama Eesti seadusandjalt tugeva sõnumi, miks on selline olukord tekkinud ja kus asub lahenduse võti. „Kinnisvara omamine Eesti Vabariigis ei ole Venemaa kodanikele meie põhiseadusest tulenev õigus,“ ütles ta. „Kui pöördumises kirjeldatud olukord kinnisvara hooldamata jätmise või võlgade katmisega peaks hakkama põhjustama probleeme Eestis elavatele inimestele, tuleks kaaluda selle lahendamist Eesti Vabariigis elavate inimeste huvidest lähtuvalt.“

Komisjoni otsuse kohaselt sõltub sanktsioonide ja piirangute lõpetamiseks eelduste loomine Venemaa Föderatsiooni tegevusest, mistõttu tuleb kollektiivse pöördumise esitajatel pöörduda Venemaa Föderatsiooni võimude poole ning nõuda, et Venemaa Föderatsioon lõpetaks sõja ja järgiks rahvusvahelist õigust. „Suurendada tuleb just sisemist survet Venemaal režiimi vastu, kes on algatanud selle sõja, sest ei ole võimalik tolereerida neid ebainimlikke tegusid, mida Venemaa Ukrainas korda saadab,“ märkis komisjon kollektiivse pöördumise kohta tehtud otsuses.

Anton Petersoni algatatud ja 1133 allkirja kogunud kollektiivne pöördumine „Võimaldada kinnisvaraomanikel taotleda viisasid ning siseneda Eesti riiki, et hooldada, ülal pidada oma kinnisvara (kommunaalmaksete tasumine, remonditööd jne)“ võeti Riigikogu menetlusse 21. märtsil. Pöördumises paluti uuesti läbi vaadata olukord, kus on valitsuse korraldusega alates mullu septembrist ajutiselt piiratud kõigi kehtiva lühiajalise Schengeni viisaga Venemaa kodanike Eestisse sisenemist, mistõttu pole Eestis kinnisvara omavatel Venemaa kodanikel võimalik oma siin asuvat kinnisvara hooldada.

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus annab komisjonile pöördumist menetledes võimaluse algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, korraldada avalik istung, edastada ettepanek pädevale institutsioonile või valitsusele, ettepanek tagasi lükata või lahendada probleem muul viisil. Põhiseaduskomisjon langetas täna otsuse lahendada arutlusel olnud kollektiivses pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside