Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni hinnangul on põhiseadusega kooskõlas Kõpu valla poolt vaidlustatud haldusreformi seaduse paragrahvid ning vastava arvamuse edastab komisjon Riigikohtule. Komisjonis hääletusel olnud arvamust toetas viis ja vastu oli neli komisjoni liiget.

Põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet märkis, et valla poolt vaidlustati haldusreformi seaduse kolm paragrahvi, mis reguleerivad menetlustähtaegade pikkust Vabariigi Valitsuse algatamisel toimuva omavalitsuste ühendamise korral ning üks paragrahv, mis näeb ette, et omavalitsustele ei  maksta ühinemistoetusi, kui ühendamine viiakse läbi Vabariigi Valitsuse algatusel. „Komisjoni enamus leidis, et vaidlustatud paragrahvid ei ole põhiseadusega vastuolus,“ ütles ta.

Laaneti sõnul on haldusreform Eesti inimestele ja Eesti riigile vajalik, sest aitab luua võimekamaid ja elanikele paremaid teenuseid pakkuvaid omavalitsusi. „Elu on viimase kümne aasta jooksul näidanud, et kui jääme ootama ainult omavalitsuste vabatahtlikku liitumist, siis neid liitumisi toimub väga vähe ja haldusreformiga soovitavad  eesmärgid jäävad saavutamata,“ lisas ta.

Kõpu vald esitas tänavu juulis Riigikohtule taotluse hinnata haldusreformi seaduse vastavust põhiseadusele, sest pidas mitut haldusreformi seaduses olevat paragrahvi põhiseadusega vastuolus olevaks.

Riigikogu võttis haldusreformi seaduse (200 SE) vastu tänavu 7. juunil. Seadus sisaldab endas haldusreformi läbiviimise aluseid ja korda ning see määrab ära kohaliku omavalitsuse miinimumsuuruse ja sellega seotud erandid. Haldusreformi eesmärk on omavalitsuste moodustumine, mis suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid.

Seaduse kohaselt peaks kohalikus omavalitsuses elama üldjuhul vähemalt 5 000 inimest. Vastavalt seadusele on kohalikel omavalitsustel kuni 2016. aasta lõpuni aega otsustada omaalgatuslik ühinemine ning valitsus maksab sellistele omavalitsustele ühinemistoetust. Järgmise aasta veebruaris algatab Vabariigi Valitsus aga nende valdade ja linnade ühendamise, kelle elanike arv ei vasta miinimumsuuruse kriteeriumile ja kes ei ole otsustanud ühineda omaalgatuslikult. Ühinemised viiakse läbi 2017. oktoobris toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogude valimise käigus.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside