Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas täna eelnõu, mis näeb ette Tallinna Sadama korruptsioonijuhtumist ajendatud uurimiskomisjoni moodustamist ning kaalus võimalusi täpsustada ja täiendada loodava uurimiskomisjonil ülesandeid.

Kui eelnõu algtekst räägib riigifirmas Tallinna Sadam toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite analüüsimisest, siis komisjon kaalus võimalust sõnastada uurimiskomisjoni eesmärgiks võimalike korruptsiooniriskide väljaselgitamine Eesti Energia, Eesti Raudtee, ja Tallinna Sadama ning muude riigi osalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste juhtimisel ning Tallinna linna juhtimisel.

„Algne eelnõu sõnastus, et Tallinna Sadamas on toimunud korruptsioon ei ole kõige korrektsem ja õnnestunum, sest kohus ei ole selles küsimuses veel oma otsust langetanud,“ märkis põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet vajaduse kohta hakata eelnõu pealkirja muutma.

Ta lisas, et kuna niikuinii ei olnud komisjoni eesmärgiks keskenduda pelgalt Tallinna Sadamale vaid korruptsiooniriskidele laiemalt, siis kaalus komisjon võimalust lisada juba eelnõu pealkirja ka teised riigifirmad ja sihtasutused. „Samuti oleks komisjonil mõistlik tegeleda ka Tallinna linna juhtimisega, sest avalikkusesse on jõudnud ridamisi pealinna korruptsioonijuhtumeid,“ ütles Laanet.

Põhiseaduskomisjon täna eelnõu muutmise üle ei hääletanud. Komisjon jätkab eelnõu  arutamist esmaspäeval, 19. oktoobril.

52 Riigikogu liikme algatatud Riigikogu otsuse ” Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” eelnõu (88 OE) näeb ette, et moodustatav komisjon analüüsiks riigifirmas juhtunut ning sõnastaks järeldused selle põhjuste ning seda soodustanud asjaolude kohta. Komisjon peaks eelnõu kohaselt esitama oma uurimistöö lõpparuande Riigikogule ja avalikkusele hiljemalt 1. maiks 2016.

Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele on uurimiskomisjonil õigus kutsuda komisjoni ette isikuid ning nõuda oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente. Kutsutu on kohustatud ilmuma, andma selgitusi ning vastama küsimustele. Seejuures on võimalik isikut mõjuva põhjuseta ilmumata jätmise, andmete või dokumentide esitamata jätmise või selgituste andmisest või küsimustele vastamisest keeldumise eest karistada rahatrahviga.

Augusti lõpus pidasid kaitsepolitseiameti töötajad altkäemaksu võtmises kahtlustatavatena kinni AS Tallinna Sadam juhatuse toonase esimehe Ain Kaljuranna ja toonase juhatuse liikme Allan Kiili. Mõlemat meest kahtlustatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises pikema aja jooksul.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside