Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Viidates vastuolule põhiseadusega ei toetanud Riigikogu põhiseaduskomisjon seaduseelnõu, mille kohaselt Vabariigi Presidendi valimistel valimiskogus ei arvestataks enam valijate arvu kindlaks tegemisel rikutud või märgistamata hääletussedeleid.

„Kuna viimastel presidendivalimistel ei õnnestunud valimiskogus presidenti ära valida, siis soov muuta protseduuri valimiskogus rangemaks, on mõistetav,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet. „Kuid pakutud lahendus ei ole kooskõlas põhiseadusega.“

Laanet selgitas, et vastavalt põhiseadusele valitakse president hääletamisest osa võtnud valimiskogu liikmete häälteenamusega ning idee arvata rikutud ja märgistamata sedelid osavõtnud hääletajate hulgast välja, ei ole põhiseadusega kooskõlas. Tema sõnul on oluline ka põhimõte, et presidendi valimised on vabad ehk valimistel osalejad on oma valikutes vabad.

Komisjoni esimees märkis, et presidendivalimiste võimalikuks muutmiseks on kokku kutsutud töörühm.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE) näeb ette presidendi valimise muutmist valimiskogus. Eelnõu kohaselt ei võetaks valimiskogus presidendi valimiseks toimuval hääletusel enam valijate arvu kindlaks tegemisel arvesse rikutud või märgistamata hääletamissedelid.

Kehtiva seaduse kohaselt saab president valimiskogus valituks, kui tema poolt hääletab üle poole valijatest ning valijate arvu kindlaks tegemisel arvestatakse kõiki valimiskasti lastud hääletussedeleid.

„See tähendab, et üsna väike arv valijamehi saab sedelit rikkudes või tühjaks jättes presidendi valimised valimiskogu teises voorus läbi kukutada. Seda ei saa pidada põhiseaduse looja tahteavalduseks,“ seisab eelnõu seletuskirjas. „Käesolev eelnõu tagab, et valimiskokku viidud Vabariigi Presidendi valimised lõpeksid kindlasti presidendi ära valimisega. Praegu ei ole see tagatud.“

Eelnõu tuleb esimesele lugemisele 22. novembri Riigikogu istungil koos põhiseaduskomisjoni ettepanekuga eelnõu tagasi lükata. Ettepanekut toetas kuus ja vastu oli üks komisjoni liige, kolm liiget jäid erapooletuks.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 503 9907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside