Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas õiguskantsleri ettepanekut muuta valimisseadusi nii, et valimisjaoskondades oleks tagatud ligipääs piiratud liikumisvõimega inimestele. Komisjon nõustus, et valimisjaoskondade ligipääsetavus peab olema tagatud kõigile. Komisjon ei pidanud aga otstarbekaks algatada esmajärjekorras seadusemuudatust.

„Kohalike omavalitsuste koolitamise ja teadlikkuse tõstmisega valimisjaoskondade ligipääsetavuse teemal tegeleb valimisteenistus, mis koostab selleks konkreetsed juhised. Ligipääsetavusega avalikele teenustele tegeleb ka sügisel valitsuse loodud rakkerühm,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa. Ta lisas, et komisjon ootab valimisteenistuselt ülevaadet, kui hästi omavalitsused nende juhiseid täidavad ning rakkerühma järeldusi, kuidas olukorda parandada.

Põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets ütles, et kõigil hääleõiguslikel inimestel peab olema vabadus oma hääl anda ja see tähendab ka ligipääsu hääletamisruumidele. „See ei puuduta ainult ratastoolis inimesi, vaid ka karkudega inimesi, lapsevankreid ja samuti eakaid, kelle jaoks võib olla treppidest üles saamine keeruline.“ Ta märkis, et sageli asuvad valimisjaoskonnad hoonetes, kus osutatakse avalikke teenuseid. „Koolidesse, kultuuri- ja vallamajadesse peaks olema tagatud ligipääs kõigile mitte vaid valimispäeval, vaid iga päev,“ ütles Läänemets.

Istungil osalesid õiguskantsleri asetäitja Olari Koppel, Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma juht Keit Parts, Eesti Valdade ja Linnade Liidu nõunik Mailiis Kaljula, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm, Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ja Sotsiaalministeeriumi võrdse kohtlemise poliitika juht Kaisa Knight.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside