Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni tänasel istungil käsitleti välismaalase pagulasseisundi kehtetuks tunnistamise ning pagulase välja- või tagasisaatmise võimalusi, kui pagulane kujutab ohtu riigi julgeolekule või Eesti ühiskonnale.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi sõnul on teema kerkinud päevakorda seoses Eestisse paigutatud pagulaste toimepandud õigusrikkumistega. „Probleemid on tõsised, mille lahendamiseks on vaja tegutseda otsustavalt. Samas peame arvestama, et seadusemuudatused ei läheks vastuollu Genfi konventsiooniga, mis näeb ette, et pagulast ei või välja ega tagasi saata riiki, kus tema elu või tervis on ohus, välja arvatud erandlikel juhtudel“ ütles Pomerants.

Kehtiva seaduse kohaselt on võimalik pagulasseisund kehtetuks tunnistada, kui on põhjendatud alus pidada välismaalast ohtlikuks riigi julgeolekule või kui välismaalase suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus esimese astme kuriteos. Seega ei võimalda kehtiv regulatsioon reageerida olukordadele, kus välismaalase poolt toime pandud kuritegu ei kvalifitseeru esimese astme kuriteoks, kuid on oma olemuselt siiski eriti raske.

Õiguskomisjoni algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE) näeb ette Eesti ühiskonnale ohtliku välismaalase pagulasseisundi kehtetuks tunnistamise ning välja- või tagasisaatmise võimaluse, kui pagulasseisundi saanud välismaalast on karistatud tahtliku isikuvastase, alaealisevastase, narkootikumidega seotud või üldohtliku kuriteo, väljapressimise või esimese astme kuriteo eest vangistusega.

Põhiseaduskomisjon otsustas saata eelnõu (472 SE) Riigikogu täiskogu istungile 19. oktoobril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside