Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon andis täna menetlusse kolm otsuse eelnõu, millega moodustatakse Riigikogu uues koosseisus julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, korruptsioonivastane erikomisjon ning riigieelarve kontrolli erikomisjon.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Igor Taro sõnul on kõik kolm eelnõu seotud tõhusamaks parlamentaarseks kontrolliks vajalike organite moodustamisega. „Demokraatlikus ühiskonnas kerkib kodanikel aeg-ajalt küsimus: kes kontrollib kontrollijaid? Moodustatavad erikomisjonid ongi mõeldud selleks, et tagada täidesaatva võimu asutuste, aga ka meie enda sisemiste protsesside läbipaistvus, õiguspärasus ning vastavus kõrgetele eetilistele standarditele,“ ütles ta eelnõusid üle andes.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon teeb täidesaatva riigivõimu asutuste üle järelevalvet küsimustes, mis puudutavad julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevust, sealhulgas põhiõiguste tagamist, julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade töö tõhusust ning nende üle tehtavat järelevalvet.

Korruptsioonivastane erikomisjon moodustatakse korruptsioonivastasest seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Komisjon teeb korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle parlamentaarset järelevalvet, arutab omal algatusel ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teeb järelevalvet Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle, kontrollib oma pädevuse piires huvide deklaratsioone ning täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga valitsuse üle kontroll riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas. Komisjon vaatab muu hulgas läbi riigi majandusaasta koondaruande ja selle kontrolliaruande, tegeleb avaliku sektori auditeerimise küsimustega ning arutab Riigikontrolli kontrolliaruandeid ja ülevaateid ning riigikontrolöri tõstatatud olulisi küsimusi.

Eelnõude kohaselt moodustatakse erikomisjonid koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes. Iga erikomisjoni liikmete arvu määrab Riigikogu juhatus, kes kinnitab ka komisjoni koosseisu ja selles toimuvad muudatused.

Kõigi kolme erikomisjoni volitused kestavad eelnõude kohaselt Riigikogu koosseisu volituste lõpuni.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside