Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon algatas eelnõu riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuste vastutuse kohta, et nende palgal olevad isikud ei oleks karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest.

Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants ütles, et kehtivad seadused ei ole korruptsiooni tõhusaks ohjeldamiseks piisavad. „Sellele teemale on omapoolsete Riigikogule edastatud ettepanekutega tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler. Põhiseaduskomisjon on võtnud endale eesmärgiks olukorda parandada ja pakkuda välja täiendavad alused, mille järgi korruptsiooni tõkestada,“ ütles Pomerants.

Piirangud hakkavad kehtima kõikide isikute suhtes, kes täidavad avalikke ülesandeid sõltumata sellest, kas nad teevad seda alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena, lepingu, nimetamise või valimise alusel.

Õiguskantsler on varem juhtinud tähelepanu sellele, et kohaliku omavalitsuse üksused on vahel loobunud kriminaalmenetluses kahju sissenõudmisest ametiisikult, kes on süüdi mõistetud kohalikule omavalitsusele varalise kahju tekitamises. Pomerants täpsustas, et eelnõu kohaselt antakse prokuratuurile õigus nõuda kriminaalmenetluses tekitatud varaline kahju sisse kõigi avalik-õiguslike juriidiliste isikute nimel.

Huvide konflikti vältimiseks seatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga volikogu esimeestele ja aseesimeestele ning revisjonikomisjonide liikmetele veel täiendavad piirangud. Nemad ei või edaspidi olla sama valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ega mittetulundusühingu juhatajaks, juhatuse liikmeks ega sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhiks või juhi asetäitjaks.

Eelnõu kohaselt hakkab vallavanema või linnapea teenistuslähetusse saatmist otsustama volikogu esimees. Valla- või linnavalitsuse liikme teenistuslähetusi hakkab jälgima vallavanem või linnapea.

Seaduse jõustumisajaks on kavandatud 1. jaanuar 2019.

Riigikogu pressiteenistus
Triinu Põdramägi
631 6592
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside