Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas täna toetada ja saata esimesele lugemisele valitsuse algatatud eelnõu, mis muudab ministeeriumide tööjaotust ja näeb ette kolme ministeeriumi ümbernimetamise.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Igor Taro sõnul soovib valitsus koondada ühtse juhtimise alla rohereformi elluviimise, regionaalarengu ühtlustamise ja riigivalitsemise paindlikumaks ja kokkuhoidlikumaks muutmisega seotud valdkonnad. „Eelnõuga tehtavad ümberkorraldused aitavad tagada valitsusele oluliste valitsusvaldkondade parema juhtimise ja selgema vastutuse jaotuse. Peame komisjonis oluliseks, et valitsus saaks asuda enda soovitud struktuuriga tööle esimesel võimalusel,“ ütles ta.

Eelnõu kohaselt korraldatakse Keskkonnaministeerium ümber Kliimaministeeriumiks, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja Infotehnoloogiaministeeriumiks ning Maaeluministeerium Regionaalministeeriumiks. Taro märkis, et eelnõu menetluse käigus võib ministeeriumide nimetustesse tulla muudatusi, kuna komisjon on saanud huvigruppidelt vastavaid signaale. “Komisjon asub seda teise lugemise eel kindlasti arutama,” ütles ta.

Eelnõu näeb ette, et Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonda puudutavad ülesanded lähevad üle Regionaalministeeriumile, Sotsiaalministeeriumi töö- ja sotsiaalvaldkonda puudutavad ülesanded Majandus- ja Infotehnoloogiaministeeriumile ning ligipääsetavuse koordineerimine Regionaalministeeriumile.

Koos ministeeriumide ülesannetega muudetakse eelnõuga ka ministeeriumide valitsemisala ülesandeid ja valitsusasutuste alluvust. Nii hakkab Transpordiamet kuuluma eelnõu järgi Kliimaministeeriumi, Tööinspektsioon Majandus- ja Infotehnoloogiaministeeriumi ning Maa-amet Regionaalministeeriumi valitsemisalasse. Lisaks viiakse Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse üle Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, mis praegu on Sotsiaalministeeriumi hallatav asutus.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on ministeeriumide töö ümberkorraldamise eesmärk koondada rohereformiga seotud valitsemisvaldkondade poliitikakujundus ühtse juhtimise alla ja luua rohereformi elluviimise toetamiseks vajalik struktuur. Samuti soovitakse muudatustega luua tingimused mõjusama regionaalpoliitika kujundamiseks, tõhustada riigi strateegiliste ülesannete täitmist ja kasutada paremini olemasolevaid ressursse. Kokku tehakse eelnõuga muudatusi 60 seaduses.

Eelnõu kohaselt jõustuvad ministeeriumide ümberkorraldused tänavu 1. juulil. Sellest ajast viiakse üle ka teiste ministeeriumide ja nende valitsemisala asutuste ametnikud ja töötajad, kelle ameti- või töökohad antakse üle Kliimaministeeriumi, Majandus- ja Infotehnoloogiaministeeriumi või Regionaalministeeriumi valitsemisalasse. Senised Keskkonnaministeerium ja Maaeluministeerium kolivad ümber ministeeriumide ühishoonesse.

Põhiseaduskomisjon saatis valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE) täiskogu ette 7. juuniks ning otsustas teha ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside