Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaks eelnõu.

41 Riigikogu liikme 1. juulil algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (703 SE) kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks.

Eelnõu näeb ette põhiseaduse § 156 lõike 2 muutmise, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad.

Seletuskirjas märgitakse, et ajast, millal koostati kehtiva põhiseaduse tekst ja fikseeriti selles valimisiga, on möödunud 22 aastat ning Eesti ühiskond on läbi teinud märgatava arengu. Ühiskond on stabiliseerunud, edasi arenenud ja küpsenud. Oluliselt küpsenud on ka noored inimesed, kes on haritumad, teadlikumad, ühiskonna asjadest paremini informeeritud. Samas on olnud nende võimalused oma elukeskkonna kujundamises kaasa rääkida piiratud. Lisaks, objektiivse demograafilise protsessi mõjul meie ühiskond vananeb. Valimisea langetamine aitab parandada demograafilist tasakaalu valijaskonnas.

Eelnõu näeb ette põhiseaduse muutmist Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt. Praegune Riigikogu koosseis jõuaks otsuse langetada enne volituste lõppu 2015. märtsis ning 2015. aastal valitav Riigikogu järgmine koosseis saab otsuse langetada 2015. aasta jooksul. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 1. juulil esitatud Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Riigikogu liikmete poolt algatatud kooseluseaduse eelnõu (650 SE) vastuvõtmise küsimuses” eelnõu (704 OE), mis näeb ette rahvahääletuse läbiviimist nimetatud küsimuses 1. märtsil 2015. aastal. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Tagasiside