Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saadab teisele lugemisele eelnõu, mis korrastab kõrgemate riigiteenijate ning prokuröride palgasüsteemi. Kõrgemate riigiteenijate palk hakkab sõltuma tarbijahinnaindeksist ja sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvust. Prokuröride palk hakkab sõltuma riigi peaprokuröri sissetulekust.

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (513 SE) eesmärk on põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi sõnul see, et kõrgemate riigiteenijate palgas kajastuksid majanduskeskkonna muutused. Kõrgemad riigiteenijad väärivad tema hinnangul palgamuutust.

Põhiseaduskomisjon otsustas justiitsministeeriumi ettepanekul täiendada eelnõu prokuröride palgasüsteemi selliselt, et riigi peaprokuröri ametipalga koefitsiendiks jääks 0,85. Sama suur on palk ka näiteks Riigikogu aseesimehel, õiguskantsleril, riigikontrolöril ja ministritel. Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri ja Riigikohtu esimehe ametipalga koefitsiendiks on 1 ehk 5200 eurot.

Prokuröride palk hakkab sõltuma peaprokuröri palga suurusest. Iga kalendriaasta 1.aprilliks indekseeritakse kõrgeim palgamäär indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Riigi peaprokurörile, õiguskantslerile, riigisekretärile ja riigikontrolörile hakatakse makstakse igakuiselt 20 protsenti ametipalgast esinduskuludeks.

Pärast indekseerimist loetakse kõrgemate riigiteenijate järgmise aasta kõrgeimaks palgamääraks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud kõrgeim palgamäär. Esimene indekseerimine toimub järgmise aasta 1.aprillil, kuid Riigikogu liikmete, presidendi ja ministrite puhul toimub palgamuutus uue Riigikogu koosseisu ajal.  

Riigikogu arutab eelnõu teisel lugemisel 22.novembril. Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018.

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 533 00619
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside