Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas täna toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele eelnõu, mis lubab alates 2029. aastast Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 16- ja kandideerida vähemalt 18-aastastel inimestel.

Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras märkis, et juba 2017. aastast saavad 16-aastased noored hääletada kohalike volikogude valimistel ja nüüd soovitakse anda neile võimalus kaasa lüüa ka Euroopa Parlamendi valimistel. „Noortele varasema hääletamis- ja kandideerimisõiguse andmine on positiivne samm, mis annab noortele ühiskonnaelus kaasa rääkimiseks hääle ja ka võimaluse seda kasutada,“ ütles ta.

Komisjoni aseesimees Jaak Valge tõstatas istungil küsimuse, kas valimis- ja kandideerimisea muutmiseks ei tuleks muuta Eesti põhiseadust, nagu tehti valimisea langetamiseks kohalikel valimistel. Samuti leidis ta, et eelnõus pole muudatuse vajalikkust piisavalt põhjendatud ning juba esimese lugemise eel tuleks komisjoni kutsuda eksperdid. Valge hinnangul pole selge, kas 16-aastased on valimisotsuste tegemiseks piisavalt küpsed, samas kui paljusid nende endi elu puudutavaid otsuseid alla 18-aastastele ei usaldata.

Istungil kinnitati, et aruteludesse kaasatakse huvigrupid ja eksperdid pärast eelnõu esimese lugemise lõpetamist, et muu hulgas üle vaadata ka teised seadustes sätestatud vanusepiirid.

Kui praegu saavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18-aastased ja kandideerida vähemalt 21-aastased kodanikud, siis eelnõu langetab valimisea 16 ja kandideerimisea 18 aastale. Seaduse kohaselt on hääletamis- ja kandideerimisõigus Eesti kodanikel, aga ka Eesti kodakondsuseta Euroopa Liidu kodanikel, kelle püsiv elukoht on Eestis.

Eelnõu algatajad soovivad muudatusega kaasata Euroopa asjade arutamisse ja otsustamisse senisest rohkem noori. Nad märgivad seletuskirjas, et kuna Eesti rahvastik on vananemas, on poliitiline kaasatus ja otsustusõigus üha enam eaka valijaskonna poole kaldu. Nende hinnangul tõstab muudatus noori puudutavad teemad senisest rohkem ühiskondlikku fookusesse, julgustab noori aktiivsete kodanikena ühiskonnaelus osalema ning aitab mõjutada ka noorte huvisid, vajadusi ja tulevikku käsitlevaid Euroopa tasandi otsuseid.

Eelnõu kohaselt jõustub seadus 2025. aasta alguses ja esmakordselt rakendatakse seda 2029. aastal toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel.

Põhiseaduskomisjon tegi juhatusele ettepaneku võtta 45 Riigikogu liikme algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse (valimis- ja kandideerimisea langetamine) eelnõu (414 SE) täiskogu istungi päevakorda 29. mail ja eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside