Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon plaanib viia ministeeriumide tööjaotust muutvasse eelnõusse muudatusettepaneku, et nimetada Maaeluministeerium eelnõus pakutud Regionaalministeeriumi asemel Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiks.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Igor Taro sõnul pakkusid muudatusi välja huvigrupid, nende seas Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, kellega komisjon täna kohtus. „Nii esindusorganisatsioonid kui ka maainimesed soovivad näha ministeeriumi nimetuses ka maaelu, põllumajanduse ja toidutootmise valdkonna markeerimist. Kuulasime tänasel istungil nende argumendid ära ning oleme valmis tegema muudatusettepaneku, millega nimetatakse ministeerium Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiks,“ ütles ta. „Lisaks on arutelu all võimalus jääda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nimetuse juurde. Komisjon arutab vastavate muudatusettepanekute esitamist järgmisel nädalal.“

Riigikogus eile esimese lugemise läbinud eelnõu näeb praegu ette, et Keskkonnaministeerium korraldatakse ümber Kliimaministeeriumiks, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja Infotehnoloogiaministeeriumiks ning Maaeluministeerium Regionaalministeeriumiks. Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonda puudutavad ülesanded lähevad eelnõu kohaselt üle Regionaalministeeriumile, Sotsiaalministeeriumi töö- ja sotsiaalvaldkonda puudutavad ülesanded Majandus- ja Infotehnoloogiaministeeriumile ning ligipääsetavuse koordineerimine Regionaalministeeriumile.

Koos ministeeriumide ülesannetega muudetakse eelnõuga ka ministeeriumide valitsemisala ülesandeid ja valitsusasutuste alluvust. Nii hakkab Transpordiamet kuuluma eelnõu järgi Kliimaministeeriumi, Tööinspektsioon Majandus- ja Infotehnoloogiaministeeriumi ning Maa-amet Regionaalministeeriumi valitsemisalasse. Lisaks viiakse Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse üle Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, mis praegu on Sotsiaalministeeriumi hallatav asutus.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on ministeeriumide töö ümberkorraldamise eesmärk koondada rohereformiga seotud valitsemisvaldkondade poliitikakujundus ühtse juhtimise alla ja luua rohereformi elluviimise toetamiseks vajalik struktuur. Samuti soovitakse muudatustega luua tingimused mõjusama regionaalpoliitika kujundamiseks, tõhustada riigi strateegiliste ülesannete täitmist ja kasutada paremini olemasolevaid ressursse. Kokku tehakse eelnõuga muudatusi 60 seaduses.

Eelnõu kohaselt jõustuvad ministeeriumide ümberkorraldused tänavu 1. juulil. Sellest ajast viiakse üle ka teiste ministeeriumide ja nende valitsemisala asutuste ametnikud ja töötajad, kelle ameti- või töökohad antakse üle Kliimaministeeriumi, Majandus- ja Infotehnoloogiaministeeriumi või Regionaalministeeriumi valitsemisalasse. Senised Keskkonnaministeerium ja Maaeluministeerium kolivad ümber ministeeriumide ühishoonesse.

Põhiseaduskomisjon on teinud ettepaneku viia valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE) teine lugemine läbi järgmisel kolmapäeval.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside