Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas täna toetada menetluses oleva erakonnaseaduse eelnõule laekunud muudatusettepanekut, mis võimaldab jõustumisel erakonna registreerida 500 asutajaliikmega. 

Vastava ettepaneku erakonnaseaduse muutmiseks tegid Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon ja Juku-Kalle Raid. Otsuse poolt oli viis, vastu neli ning erapooletuks jäi kaks komisjoni liiget. 

Põhiseaduskomisjoni liige Andres Herkel oli teinud ettepaneku, mille kohaselt võiks erakonna asutada ka 200 liikmega, kuid tema võttis oma ettepaneku tänasel istungil tagasi ja nõustus 500-liikmelise alampiiriga. “Ütlesin enne hääletust kolleegidele, et kui 500 läheb läbi, siis võtan oma ettepaneku tagasi. 500 läks napilt läbi ja see on seni ainus oluline õgvendus, mis uutele võimalikele tulijatele on tehtud. Loodan, et see läheb läbi ka Riigikogu saalis,” ütles Herkel.

Kehtiv erakonnaseadus näeb ette, et erakonna registreerimiseks on vajalik 1000 inimest. Vajaliku liikmete arvu langetamine oli ka üks Rahvakogu ettepanekutest Riigikogule. 

Ettevõtete annetuste taaslubamine 

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste tegi komisjoni tänasel istungil ettepaneku muuta erakonnaseadust selliselt, et juriidilistel isikutel oleks taas õigus toetada erakondi ning kaasnevalt väheneksid riigi eraldised erakondadele. 

“Eestis on sisuliselt tekkinud riigierakonnad, mis elatuvadki vaid maksumaksja rahast. See on erakondadel põhineva poliitika idee ja olemuse vastane ja huvide konflikti tekitav. Minu sooviks on luua ettevõtetele legaalne ja kontrollitav võimalus poliitika toetamiseks. Praegune lauskeeld soosib ebaseaduslike kõrvalteede otsimist ja seda pole vaja ,” selgitas Maruste. „Me ei saa eeldada, et kõik erakonnad ja ettevõtted on pahatahtlikud. Juriidiliste isikute annetused erakondadele on lubatud valdavas osas Euroopast. Lisaks oleks selline lahendus küll väike, kuid siiski kergendus ka riigieelarvele“. 

Riigikogu fraktsioonide esindajad lubasid oma seisukoha selle ettepaneku osas kujundada kahe nädala jooksul. 

Komisjon toetas täna ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni muudatusettepanekut, mis annab Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega elavatele inimestele õiguse erakondadele annetusi teha. Tänasel istungil ei leidnud komisjoni liikmete toetust ettepanek kehtestada ülempiir erakondade reklaamikuludele, teema juurde tullakse siiski tagasi kahe nädala pärast, langetada künnist Riigikokku pääsemisel ning muuta eelnõus sätestatud viisi valimiskünnise alla jäänud erakondade rahastamiseks riigieelarvest. 

Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu toob kaasa mitmeid teisi muudatusi. Teiste uuenduste seas ei tohi eraisik annetada aastas ühele erakonnale sularahas rohkem kui 1200 eurot. 

Uuenduste kohaselt toob keelatud annetus kaasa haldussunni, väärteomenetluse või kriminaalmenetluse. Kriminaalmenetluse toob kaasa  keelatud annetus suures ulatuses ehk kui see ületab 32 000 eurot – see summa tuleneb karistusseadustiku üldreeglist.

Tagasiside