Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis kooseluseaduse küsimuses rahvahääletust ette nägeva otsuse-eelnõu 7. oktoobri Riigikogu istungile, kuid ei toetanud rahvahääletuse korraldamist.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) algatatud Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Riigikogu liikmete poolt algatatud kooseluseaduse eelnõu (650 SE) vastuvõtmise küsimuses” eelnõu (704 OE) näeb ette rahvahääletuse läbiviimist kooseluseaduse eelnõu kohta tuleva aasta 1. märtsil, mil toimuvad ka Riigikogu valimised. Põhiseaduskomisjon toetas otsuse-eelnõu esimese lugemise läbiviimist 7. oktoobri Riigikogu istungil, mil on päevakorras ka 40 Riigikogu liikme poolt algatatud kooseluseaduse eelnõu (650 SE) teine lugemine.

Samas lükkas aga komisjon tagasi kahe eelnõu ühitamise ettepaneku. Eelnõude ühitamise poolt hääletas kolm ja selle vastu oli kuus komisjoni liiget. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele loetakse rahvahääletust ette nägev otsuse-eelnõu tagasilükatuks, kui Riigikogu ei toeta kahe taolise eelnõu ühitamist.

„Kooseluseadus pole võrreldavas kaalus seni rahvahääletusel olnud küsimustega,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste. Ta lisas, et Eesti riik peab olema kaasa haarav, mitte lõhestav.

„Kui kooseluseadus panna rahvahääletusele, siis see pigem lõhestaks ühiskonda enamuse jõul, millel oleks ülim juriidiline võim,“ lausus Maruste. „Kooselu erinevad vormid on teemad, nagu iga teinegi ühiselu teema, millega tegelemiseks on Riigikogul demokraatlik mandaat rahvalt. Kooseluseadus lahendab sügavalt isiklikku päritolu ja eraellu puutuvaid õiguslikke probleeme ja neid küsimusi ei ole põhimõtteliselt õige lahendada enamuse ettekirjutuse kõrgeimal juriidilisel jõul.“

Põhiseadus kohaselt on riigil kohustus kaitsta perekonda. Perekonna mõiste euroopa kultuuriruumis on selgelt laiem mõiste kui abielu mehe ja naise vahel, lisas Maruste.

Rahvahääletust ette nägeva otsuse-eelnõu algatajate hinnangul muudab samasooliste kooselu registreerimist ette nägev kooseluseadus sedavõrd ühiskonnas levinud arusaama perekonnast, et selle seaduse üle otsustamiseks peaks korraldama rahvahääletuse. Põhiseaduskomisjoni liige Urmas Reinsalu märkis komisjoni istungil, et õige oleks kooseluseaduse eelnõu üle otsustada pärast Riigikogu valimisi, mil selleks on saadud rahvalt hinnang.

Kooseluseaduse eelnõu annab mitteabielulises kooselus elavate isikutele võimaluse oma kooselu registreerida ja seeläbi reguleerida omavahelisi õigussuhteid. Kooseluseaduse reguleerimisalasse kuulub kooselulepingu sõlmimise kord, registreeritud elukaaslaste õigused ja kohustused ning kooselulepingu lõppemise alused.

 

Tagasiside