Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil mitte toetada Riigikogu 21 Keskerakonna fraktsiooni liikme algatatud põhiseaduse muudatust, mis seadustaks presidendi otsevalimise. Komisjoni ettepanek on viia esitatud eelnõu Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 11.  aprillil ja eelnõu tagasi lükata. Seda ettepanekut toetas 6, vastu oli 2 ja erapooletuks jäi 3 komisjoni liiget.

„Esitatud eelnõu näeb ette küll presidendi otsevalimise, kuid säilitab olemasoleva parlamentaarse riigikorraldusliku mudeli, kus pädevused on täpselt paika pandud ja tasakaalus. Kui me nüüd suurendame otsevalimisega ühe institutsiooni mandaati, võib see hakata tekitama erinevate võimutasandite vahel pädevuskonflikte ja viia senise mudeli tasakaalust  välja. Küll pooldan ma seda, et parandatakse praegust presidendivalimiste korraldust, kus presidendi valib kas Riigikogu või valimiskogu, et oleks selgelt piiritletud kampaania aeg ja avalikkusel oleks võimalik rohkem presidendivalimistel kaasa rääkida,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

„Pikas perspektiivis on parlamentaarsed riigid olnud stabiilsemad ja vähemprobleemsed kui presidentaalsed ja meie senine süsteem on toiminud hästi ning puudub akuutne vajadus seda muuta,“ lisas Maruste

Keskfraktsiooni liikmete poolt esitatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (378 SE) näeb ette põhiseaduse täiendamise presidendi otsevalimistega ja vastava põhiseadusliku regulatsiooni muutmist. Eelnõus välja pakutud põhiseaduse muudatuste kohaselt valitakse president vabadel valimistel, kus presidendi kandidaadi ülesseadmise õigus on erakonnal või vähemalt kümnel tuhandel hääleõiguslikul Eesti Vabariigi kodanikul. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt on antud üle poole hääletamisest osavõtnute häältest.

Algatajad on seisukohal, et presidendi otsevalimine rahva poolt vastab ühiskonna ootustele ning annab rahvale täiendava võimaluse osaleda riigi jaoks oluliste otsuste langetamisel, lähendades sellega rahvast riigile. Ka osutasid algataja esindajad komisjoni istungil, et sarnaseid eelnõusid on valija ootustest tulenevalt esitatud koos käeoleva eelnõuga juba 12 korral.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside