Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisi puudutavat Euroopa Komisjoni teatist arutanud Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas toetada valitsuse kriitilisi seisukohti. Põhiseaduskomisjon arutas teatist oma esmaspäevasel (10.06) istungil; reedel 14. juunil käsitleb seda Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon.

Põhiseaduskomisjon pidas õigeks teatise üldiseid eesmärke, et saavutada Euroopa Parlamendi valimistel suurem valimisaktiivsus, hõlbustada kodanike osalemist valimistel ja tagada valimiste demokraatlike põhimõtete austamine, kuid ei toetanud soovitusi, mis mõjuvad ilmse ülereguleerimisena ja piiravad erakondade võimalusi oma valikuid ise teha.

„Lähtuvalt subsidiaarsuse põhimõttest, ei pidanud põhiseaduskomisjon õigeks soovituste käsitlemist kohustuslikena ja nägi küsitavusi teatise ettepanekutes, mis piiravad isikute ja erakondade võimalusi oma valikuid ise teha, annavad eelise Euroopa suurtele erakondadele ega arvesta väljakujunenud olukordi, situatsioone ja tavasid liikmesriikides,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

Nii näiteks kutsub  Euroopa Komisjon Maruste sõnul liikmesriikide erakondi üles tegema valijatele selgelt teatavaks, millisesse  Euroopa tasandi erakonda nad Euroopa Parlamendis kuuluksid, et aidata valijatel seostada riiklikke poliitilisi platvorme Euroopa omadega.

„Erakondadele peab alles jääma vaba valik, kas ja mil määral nad end Euroopa tasandi erakondadega seovad. Selline soovitus Euroopa Komisjoni poolt piirab lisaks nende erakondade võimalusi, kes ei ole ühegi Euroopa tasandi erakonnaga seotud või on lausa eurovastased. Demokraatlik poliitiline pluralism eeldab valikuvabadust,“ ütles Maruste.

Lisaks eelnevale soovitab Euroopa Komisjon liikmesriikidel kokku leppida  Euroopa  Parlamendi  valimiste konkreetses päevas senise 4-päevase valimisperioodi asemel. Siin  toetab põhiseaduskomisjon Maruste kinnitusel regulatsiooni,  mis  jätab  liikmesriigile  võimaluse  sobiv  kuupäev  teatud ajavahemikust ise valida, tingimusel, et valimistulemused kuulutatakse välja ühiselt, ühel ajal, vältimaks teiste liikmesriikide mõjutamist.

Euroopa Komisjon soovitab samuti, et Euroopa tasandi ja liikmesriikide erakonnad peaksid avalikustama, millist Euroopa  Komisjoni  presidendi  kandidaati  nad  pooldavad.

„Meie arvates eksitaks Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi määramine sellisel kujul valijaid, kuivõrd presidendi kandidaadi esitamise õigus on ainult Euroopa Ülemkogul, kes ei pea arvestama erakondade eelistustega,“ märkis Maruste.

Valitsus seisukohti Euroopa Komisjoni teatisele „Ettevalmistused 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks: valimiste veelgi demokraatlikum ja tõhusam korraldus“ (COM(2013)126) tutvustas põhiseaduskomisjonile justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik Kristen Kanarik

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside