Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas tööjõu sissetoomisega seotud probleeme, mis seotud valitsuse esitatud välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (183 SE). Eelnõu on Riigikogus esimesel lugemisel kolmapäeval 23. jaanuaril.

 
Põhiline arutelu põhiseaduskomisjonis keskendus sisserände piiriarvu teemale, sissetoodavate spetsialistide eeldatavale vajadusele ja kohustusele maksta neile töötasuks vähemalt 1,24 keskmist palka. Kekmine palk möödunud aasta kolmandas kvartalis oli statistikaameti andmeil ligikaudu 10,9 tuhat krooni.

Eelnõu kohaselt tõstetakse sisserände piirarvu 0,05%-lt 0,1%-ni Eesti alalisest elanikkonnast. Komisjonis osalenud ametnike sõnul võimaldab see aastas sisse tuua kuni 1300 spetsialisti, mis nende hinnangul ei ole Eesti tööturu vajadusi arvestades suur number. Komisjonis kõlas arvamus, et selline piirarvu tõstmine ei ole siiski põhjendatud, kuna ka varasema 0,05%lise piirmäära puhul on tööjõu sisseränne jäänud lubatud määrast väiksemaks.

Teise olulise teemana oli komisjonis kõne all eelnõuga sätestatav tööandja kohustus tasuda väljastpoolt Eestit värvatud töötajale palka, mille suurus on vähemalt võrdne Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega. Agataja hinnangul piirab see odava tööjõu sissetoomist ja tagab olukorra, et tööandaja on huvitatud ennekõike kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate palkamisest. Põhiseaduskomisjoni liikmete arvates on selline meede vajalik.

Lisaks eelnevaga lühendab eelnõu tööturuameti otsimisperioodi kahelt kuult kolmele nädalale. Tööturuameti hinnangul on võimalik teha otsus sobiva töötaja leidmise kohta Eestis või Euroopa Liidu tööjõuturul kolme nädala jooksul, mistõttu kahekuuline otsimisperiood ei ole põhjendatud.

Samuti näeb eelnõu ette viisataotlejalt või viibimisaja pikendamise taotlejalt sõrmejälgede võtmise, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastavast määrusest. Välismaalaste seadus võimaldab Eestis viisa alusel töötada kuni kuus kuud.

Tänasel arutelul põhiseaduskomisjonis osalesid Eesti Tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga ja palgasekretär Kaja Toomsalu, siseministeeriumi kodakondsus- ja migratsioonipoliitika osakonna peaspetsialist Veronika Kaska ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluse talituse peaspetsialist Kadri Mats ja analüüsi talituse juhataja Lauri Tammiste.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside