Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas täna Eestimaa Roheliste fraktsiooni ja Keskerakonna fraktsiooni poolt algatatud eelnõusid (235 SE) ja (236 SE) Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks ning saatis mõlemad eelnõud täiskokku esimesele lugemisele. Eelnõud on Riigikogu täiskogus 10. juunil. Komisjoni ettepanek on eelnõude esimene lugemine lõpetada.

 

Eestimaa Roheliste fraktsiooni eelnõuga soovitakse muuta Riigikogu komisjonide istungid avalikuks ja pikendada ühe tunni võrra istungite toimumise aega. Samuti võimaldab eelnõu võtta Riigikogu liikmeil enne istungite algust sõna ja vastata küsimustele, mis seoses sõnavõtuga esitatakse.   

Keskerakonna fraktsiooni eelnõu näeb ette liita üheks komisjoniks maaelukomisjon ja keskkonnakomisjon ning riigikaitse ja väliskomisjon. Samas muutuks erikomisjonina tegutsev riigieelarve kontrolli komisjon alatiseks komisjoniks. Ka lihtsustaks eelnõu uurimiskomisjonide moodustamist, sätestades, et vastav otsus loetakse vastuvõetuks, kui seda toetab vähemalt viiendik Riigikogu kooseisust. Lisaks soovib eelnõu muuta infotunde operatiivsemaks, kehtestades, et infotunnis osalevate ministrite nimed teeb peaminister Riigikogu esimehele teatavaks hiljemalt 2 tundi enne infotunni algust ja viimane edastab ministrite nimed Riigikogu liikmetele tund enne infotunni algust. Laiendatakse ka Riigikogu liikmete õigust ministreile küsimusi esitada. Samuti soovib Keskerakonna fraktsioon anda Riigikogule võimaluse teha muudatusi arengukavade sisusse.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused on jätkuvalt ka kõne alla fraktsioonid poolt selleks moodustatud töögrupis. Lõpptulemusena peaks valmima ühine eelnõu, kus kõikide fraktsioonide ettepanekute suhtes on leitud konsensus.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside