Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma tänasel istungil põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (201 SE) ja Keskerakonna fraktsiooni samasisulist eelnõu (429 SE), mis käsitlevad Riigikogu liikmete kuulumist riigi osalusega äriühingute nõukogudesse.

Komisjon oma tänasel istungil ühtset seisukohta ei kujundanud ja otsustas küsida antud teemal arvamust ka õiguskantsler Indrek Tederilt. Komisjon jätkab eelnõude arutelu peale õiguskantsleri seisukoha laekumist.
 
Komisjoni liige Igor Gräzin avaldas arvamust, et kuna riigi äriühingu tegevus peaks lähtuma mitte ainult ärihuvidest, vaid ka avalikest huvidest, on Riigikogu liikme kuulumine äriühingu nõukogusse põhjendatud. Komisjoni aseesimees Evelyn Sepp pidas seda aga põhiseadusvastaseks.
 
Eelnõu (201 SE) on algatatud 20. veebruaril 2008 tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust nr 1 „Riigikogu liikme staatuse seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega”, mida Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise osas Riigikogu täiskogu oma 29. jaanuari 2008 aasta istungil toetas. Õiguskantsler Allar Jõks oli seisukohal, et Riigikogu liikme kuulumine äriühingusse ja tema nimetamine sinna täitevvõimu esindava ministri poolt on vastuolus võimude lahususe põhimõttega.
 
Eelnõu (201 SE) ülesanne on tagada antud küsimuses põhiseadusega kooskõlas olev regulatsioon. Eelnõu kohaselt nimetab Riigikogu liikme riigi äriühingu nõukogu liikmeks ja vabastab nõukogu liikme kohustest asjaomase ministri ettepanekul Riigikogu majanduskomisjon. Riigikogu liikme töö eest nõukogu liikmena makstakse tasu teiste nõukogu liikmetega samadel alustel ja korras. Riigikogu liige annab oma tegevusest nõukogu liikmena aru teda nimetatud Riigikogu komisjonile.
Keskerakonna fraktsiooni poolt 9. veebruaril 2009 algatatud eelnõu (429 SE) eesmärk on keelata Riigikogu liikmel oma volituste ajal olla riigi osalusega äriühingu, riigitulundusasutuse või riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liige.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside