Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma tänasel (21.01.13) istungil Riigikogu liikmete kuulumist riigi osalusega äriühingute nõukogudesse. Komisjon täna oma seisukohta ei kujundanud ja jätkab arutelu peale seda, kui ka Riigikogu fraktsioonid on kujundanud oma esialgse arvamuse. Võimalike ettepanekutega soovib põhiseaduskomisjon välja tulla kevadistungjärgu jooksul.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste hinnangul on teema mitmekihilisem ja komplitseeritum kui pealispindsel hindamisel paistab.

„Riigikogu liikmete osalemine riigi äriühingute nõukogudes on avalikes huvides ja selles mõttes  ei ole vastuolus põhiseadusega. Tuleb arvestada, et riik osaleb oma esindajate kaudu väga eriilmelistes ühingutes ja sihtasutustes ning riigikogu liikmete täielik eemaldamine oleks vastuolus avalikkuse ja seadusandja koostöö põhimõttega. Asjas parema selguse saamiseks vajab ilmselt täpsustamist „riigiameti“ mõiste,“ ütles Maruste.

Maruste sõnul tuleb kaaluda ka seda, kas on õige ja põhjendatud rakendada piirangut ainult riigile kuuluvate äriühingute osas, samas kui kohalikele omavalitsustele kuuluvate äriühingute puhul seda ei tehtaks. „Riigikogu liige on avalikkuse tähelepanu all, oma tegevuse eest vastutav ja ta on riigi asjust kindlasti enam informeeritud, kui vähetuntud ametnik või ärimees,“ märkis Maruste.

Ka tuleb Maruste sõnul leida põhjendatud ja veenev tasakaal Riigikogu liikme vaba mandaadi põhimõtte ja mitmesuguste piirangute vahel.

Põhiseaduskomisjoni liikmed jõudsid tänasel istungil põhimõtteliselt ühele arusaamisele, et riigi osalusega äriühingute nõukogudesse Riigikogu liikmete nimetamine peab toimuma  võimude  lahususest tulenevalt  Riigikogu  majanduskomisjoni  kaudu, ning muude ühingute ja sihtasutuste nõukogudesse vastava valdkonnaga tegeleva Riigikogu komisjoni kaudu. Samuti peaks  Riigikogu liikmest nõukogu liige andma oma tegevusest aru Riigikogu vastavale komisjonile.

Tänane arutelu tugines Riigikogu esimehe Ene Ergma poolt põhiseaduskomisjonile möödunud aasta septembris saadetud kirjale, milles Riigikogu esimees teeb ettepaneku kõnealust teemat arutada ja kujundada selles küsimuses põhiseaduskomisjoni seisukoht. Ergma tugines oma kirjas muuhulgas õiguskantsleri seisukohale, mille kohaselt Riigikogu liikme nimetamine nõukogusse täitevvõimu poolt ja sellest tulenev aruandluskohustus täitevvõimu ees on vastuolus põhiseaduses sätestatud võimude lahususe põhimõttega.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

Tagasiside