Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel põhiseaduskomisjoni istungil arutati võimalusi, kuidas menetleda Vabariigi Presidendi initsiatiivil algatatud rahvakogu.ee ühisloomeprotsessis tehtud ettepanekuid ja kuidas need peaksid jõudma konkreetsetesse seadustesse.  

„Me kahtlemata tervitame seda protsessi ja leiame, et need mõistlikud ettepanekud, mida on võimalik kehtiva põhiseaduse raames ellu viia poliitilise süsteemi paremaks muutmiseks, tuleks tõsisele arutlusele võtta, kuid ma olen küll kaugel sellest arusaamisest, et meie igati demokraatlik riigikorraldus vajaks väga põhjalikke muutusi,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

Komisjoni tänasel istungil leidsid sõnavõtnud, et põhiseaduskomisjoni poolt möödunud aasta lõpus algatatud protsess erakondade rahastamise ja selle järelevalve süsteemi muutmiseks peaks kulgema sünkroonselt nende ettepanekutega, mis selekteeruvad välja rahvakogu.ee tegevusest ning et üks ei tohiks vastanduda teisele. Esmase võimaliku ühise väljundina nähti justiitsministeeriumis valmivat eelnõud erakondade rahastamise paremustamiseks.

Ka avaldati arvamust, et rahvakogu.ee ettepanekuist tuleks esialgu keskenduda neile, milles pakutavad muudatused jäävad kehtiva põhiseaduse raamidesse ning puudutavad eelkõige erakondade tegevust ja valimiskorraldust, ning need ettepanekud, mis eeldavad põhiseaduse muutumist, tuleks koondada eraldi paketiks ja jätkata tööd nendega pikemas ajaperspektiivis.

Samuti avaldati veendumust, et seadusloome protsess kuulub parlamendi pädevusse ja lõpliku väljundi peavad kõik tehtud ettepanekud saama parlamendi poolt vastu võetud seaduste kaudu.

Põhiseaduskomisjon esitas omapoolsed ettepanekud erakondade rahastamise muutmiseks justiitsministeeriumile möödunud aasta lõpus ja ootab nende ettepanekute põhjal koostatavat eelnõu projekti käeoleva aastaks märtsiks. Samaks tähtajaks, nagu kinnitasid tänasel arutelul osalejad, soovivad oma ettepanekute analüüsi ja võimalike alternatiivide koostamisega valmis jõuda ka rahvakogu ettepanekutega seotud analüütikud ja eksperdid.

 Põhiseaduskomisjoni seisukohtade ja komisjonile tehtud ettepanekutega erakondade rahastamise ja selle järelevalve süsteemi  muutumiseks on võimalik tutvuda Riigikogu dokumendiregistris .

Tänasel istungil osalesid SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel, Vabariigi Presidendi õigusnõunik Ülle Madise ning Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside