Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni tänasel avalikult istungil oli kõne all rahvakogu ettepanekute menetlemise edasine tegevuskava. Ülevaate ettepanekuist, mis on põhiseaduskomisjonis juba käsitletud ja mis staadiumisse need on jõudnud, esitasid põhiseaduskomisjoni liikmed Andrei Korobeinik ja Kajar Lember.

„Rahvakogu ettepanekud puudutavad erinevaid teemasid ja valdkondi. Põhiseaduskomisjon on kõige kaugemale jõudnud erakondade rahastamise valdkonnaga, kus erakondade rahastamise järelvalve komisjoni tegevust käsitlev eelnõu on juba vormunud seaduseks ja erakondade rahastamist käsitlev eelnõu on üle antud täiskogule korraliseks menetlemiseks,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

Oma senise töö käigus on põhiseaduskomisjon toetanud erakondade rahastamise skeemi muutumist, kautsjoni mõju vähendamist ja ka rahvaalgatuse seadustamist. Nii näiteks näeb põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu ette Riigikogust välja jäänud erakondade riiklike toetuste olulise suurendamise ja kandidaadi registreerimiseks nõutava kautsjoni vähendamise poole võrra. Samuti suurendatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni pädevust. Põhimõtteliselt on komisjon toetanud ka rahvaalgatuse seaduse väljatöötamist.

Komisjon otsustas võtta oma järgmisel istungil tuleval nädal kõne alla teisi valdkondi puudutavate eelnõude algatamise ja koostamise küsimused. „Taotlus on käsitada teemasid koordineeritult, sealjuures olla mitte piiratud ainult Rahvakogust tulnud ettepanekutega,“ ütles Maruste.

Probleemides,  kus põhiseaduskomisjon pole konsensust saavutanud, soovib komisjon arutelu jätkata sügisistungjärgul. Kokkulepet pole saavutatud poliitilise reklaami mahu piiramise, erakonna liikmepiirangu, kompensatsioonimandaatide jaotuse üle ja mitmetel muudel teemadel.

Tänasel istungil osalesid ka rahvakogu initsiatiivgrupi liikmed. Istungil sõna võtnud Hille Hinsberg, Annika Uudelepp ja Liia Hänni hindasid avalikku istungit positiivselt kui võimalust saada informatsiooni kõige otsesemast allikast.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside