Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma tänasel istungil Rahvakogu esitatud ettepanekuid ja jätkas tööd erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projektiga, mille  vastavalt komisjoni suunistele on ette valmistanud justiitsministeerium.  Rahvakogu poolt esitatud ettepanekute arutelu keskendus eelkõige neile punktidele, mis seostuvad juba töös oleva erakonnaseaduse muudatustega, kuivõrd paljud neist on erakonnaseaduse eelnõu projektis ühe või teise alternatiivina sõnastatud.

„Rahvakogu ettepanekute osas on ees suurem töö, mis eeldab kõikide aspektide väga põhjalikku kaalumist, et tulemuseks oleksid just need muutused poliitilises süsteemis, milleni me tahame jõuda. Ettepanekud puudutavad erinevaid valdkondi ning nende rakendamiseks on vaja täiendada erinevaid seadusi. Järgmiseks praktiliseks sammuks on kokkuvõtte saatmine fraktsioonidele, et nad kujundaks tehtavate muudatuste suhtes oma seisukohad. Erakondade rahastamist puudutavas osas peaksime selgusele jõudma, missuguse tulemuse iga erinev rahastamismudel annab, ja need tulevad vastavalt läbi rehkendada,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

Tänasel arutelul põhiseaduskomisjonis olid kõne all erakonna tegevusega seotud muudatuste mitmed alternatiivid – kui suured võivad olla erakonna laenulepinguist tulenevad kohustused; kes peale Eesti kodanike võib erakonnale annetusi teha; kas annetuste seaduspärasuse  kontrollimiseks peaks igal erakonnal olema volitatud isik; milline peaks olema erakondade riigieelarvest rahastamise skeem ja mitmed muud teemad.

Põhiseaduskomisjon tuleb eelnõu arutelu juurde tagasi järgmisel nädalal, kuulates ära fraktsioonide ettepanekud konkreetsete valikute osas.

Riigikogule üle antud Rahvakogu ettepanekute osas jagasid põhiseaduskomisjonile selgitusi Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel ja presidendi õigusnõunik Ülle Madise.

Vabariigi Presidenti poolt Riigikogule üle antud Rahvakogu ettepanekutega seotud edasisi tegevusi arutas ka Riigikogu juhatus ja otsustas need edastada arutamiseks põhiseaduskomisjonile.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside