Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma tänasel istungil valitsuse algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE), mille eesmärk on tugevdada prokuratuuri sõltumatust ebasoovitavatest mõjutustest ja täiendada kehtivat seadust aruandekohustusega Riigikogu põhiseaduskomisjoni ees.

Eelnõu on Riigikogu täiskogu päevakorras 20. oktoobril. Komisjon otsustas oma tänasel istungilt toetada eelnõu esimese lugemise lõpetamist.
 
„Kuigi põhiseaduskomisjon toetas eelnõu esimese lugemise lõpetamist, oldi  mitme sätte osas ka  kriitilised. Nii rõhutab eelnõu  ja selle seletuskiri deklaratiivselt vajadust tõsta prokuratuuri iseseisvust ja viia see samale tasemele teiste põhiseaduslike institutsioonidega nagu seda on kohus ja õiguskantsler. Samas ei toodud istungil esile ühtegi põhjust, miks ei ole seaduse praegune  regulatsioon  piisav või kuidas on see takistanud prokuratuuri arengut,” ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
 
Tänasel istungil osalenud justiitsminister Rein Langi sõnul täiendatakse prokuratuuri sõltumatuse tagamiseks kehtivat seadust sättega, mis ütleb, et prokuröril on keelatud alluda ebakohastele juhistele, mis Langi hinnangul peaks suurendama prokuröride sõltumatust võimalikust poliitilisest või muust ebaseaduslikust survest.
 
Ühe olulise muudatusena sätestab eelnõu ka riigi peaprokurör kohustuse esitada kord aastas Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta. Täiendavalt võib peaprokurör esitada Riigikogu põhiseaduskomisjonile ettekandeid ka prokuratuuri tegevuse käigus ilmnenud oluliste, ulatusliku mõjuga või kiiret lahendamist vajavate probleemide kohta. Langi kinnitusel aitab see paremini lahendada prokuratuuri töö käigus ilmnenud probleeme. Analoogiline ettekandmiskohustus on ta kinnitusel sätestatud Andmekaitse Inspektsiooni suhtes.
 
Ka asendab eelnõu riigi peaprokuröri ametisse nimetamisel Riigikogu õiguskomisjoni pädevuse Riigikogu põhiseaduskomisjoni pädevusega.
 
Samuti käsitleb eelnõu palgamäära diferentseerimist seoses teatud piirkonnas (näiteks Ida-Virumaal) töötamisega, ning täiendab  prokuröri valveaja regulatsiooni ja tasustamise tingimusi. Eelnõu kohaselt makstakse valveaja eest, mil prokurör peab olema ööpäevaringselt kättesaadav ja minema vajadusel sündmuskohale, lisatasu kuni kümme protsenti prokuröri ametipalgast.
 
Samuti laiendab eelnõu uurimisega seotud asjaolude avaldamise keeldu kolmandatele isikutele, kellele need asjaolud võivad olla avaldatud nt seoses aruandlusega Riigikogule või muul põhjusel, et vähendada võimalusi uurimismaterjalide sattumiseks avalikkuse ette.
Tänasel istungil osales ka riigi peaprokurör Norman Aas ja justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tanel Kalmet.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside