Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde püstitas põhiseaduskomisjoni ja ekspertide tänase arutelu teemaks Lissaboni lepingu mõju Eesti õigussüsteemile. 

 

Riigikohtu liige Julia Laffranque andis ülevaate Euroopa riikides toimunud aruteludest samal teemal. Ta tõi välja kaks olulist aspekti, millele muuhulgas teistes EL riikides on kõrgendatud tähelepanu pööratud: riikide pädevuse delegeerimine Euroopa Liidule ja rahvusparlamentide roll Lissaboni lepingu kohaselt. Nii nagu teisteski riikides nõuavad nimetatud asjaolud kindlasti ka Eesti õigussüsteemis Lissaboni lepingu ratifitseerimisel olulist tähelepanu. 

Mõttevahetuse käigus kinnitati, et Lissaboni lepingu kui rahvusvahelise lepingu ratifitseerimine Riigikogus ei ole vastuolus Eesti põhiseadusega. Samal ajal märgiti, et Lissaboni lepingu rakendumine avaldab otsest mõju Eesti õigussüsteemile. Arutelu käigus leidis eraldi käsitlemist õiguskantsleri pädevus Euroopa Liidu õigusaktide üle järelevalve teostamisel. Antud hetkel ei ole õiguskantsleril võimalust anda hinnangut Euroopa Liidu õigusaktide kohta. Samas konstateeriti, et õiguskantsleri pädevuse laiendamine muudaks seda institutsiooni olemuslikult. Urmas Reinsalu rõhutas vajadust  täiendava analüüsi tegemiseks enne lepingu ratifitseerimist. Samuti peaks tema hinnangul kaaluma alalise ekspertide grupi loomist analüüsimaks ja andmaks nõu Lissaboni lepingu mõju ja selle rakendusaktide küsimuses. Linde pidas komisjoni ja ekspertide tänast arutelu asjalikuks ja vajalikuks, millest on suur abi Lissaboni lepingu ratifitseerimisprotsessis. 

Lisaks põhiseaduskomisjoni liikmetele osalesid ekspertidena tänasel istungil veel riigikohtunikud Märt Rask, Jüri Põld ja Julia Laffranque, õiguskantsler Indrek Teder ning õiguskantsleri nõunik Lauri Mälksoo, eelmine õiguskantsler Allar Jõks, Heiki Lindpere ning justiitsministeeriumi esindajana Age Inkinen

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside