Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma tänasel istungil kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE), mis on Riigikogu täiskogus esimesel lugemisel kolmapäeval 9. detsembril.

Komisjoni otsuse kohaselt saadetakse eelnõu täiskokku esimesele lugemisele muudetud kujul. Töö eelnõu ettevalmistamiseks esimeseks lugemiseks täiskogus jätkub ja eelnõu muutub kättesaadavaks Riigikogu infosüsteemis tänase tööpäeva jooksul (hiljemalt kell 18). Komisjon soovib viia eelnõu teisele lugemisel 15. detsembril ja kolmandale lugemisele 16. detsembril.
 
Komisjon keskendus oma tänasel istungil kõrgemate riigiteenijate ametipalga koefitsentidele, võimalikele lisatasudele ja rakendussätetele. Põhiseaduskomisjon otsustas tänasel istungil muuta kohtunike palgakoefitsenti soodsamaks ning võrdsustada soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku palgakoefitsent riikliku lepitaja palgakoefitsendiga. Komisjon ei otsustanud, kui suur on kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär ja tuleb selle juurde tagasi teise lugemise käigus.
 
Kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära kõrgeim koefitsient 1,0 on eelnõu kohaselt Vabariigi Presidendil, Riigikogu esimehel, peaministril ja Riigikohtu esimehel.
 
Makromajanduslike muutustega kaasaskäimiseks indekseeritakse palgamäär kord aastas indeksiga, mille väärtus on 50% tarbijahinnaindeksi aastase kasvu ja sotsiaalmaksu laekumise aastase kasvu aritmeetilisest keskmisest.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside