Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon arutas oma tänasel istungil põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse eelnõu (649 SE). Kuulati ära osapoolte seisukohad. Arutelu jätkub edasistel istungitel. Menetluslikke otsuseid komisjon täna vastu ei võtnud. 

Riigikohtu esimehe Märt Raski sõnul toob eelnõu kohtusüsteemi põhimõttelise muudatuse: võrreldes praeguse süsteemiga, kus esimese ja teise astme kohtu haldamine kuulub justiitsministeeriumi pädevusse, annab eelnõu kohtusüsteemile enesekorralduse õiguse.
 
„Käesoleva eelnõu menetlemine Riigikogus peab andma vastuse küsimusele, kas põhiseaduslik institutsioon on ainult Riigikohus või kogu kohtusüsteem tervikuna. Kui Riigikogu aktsepteerib eelnõu algatatud kujul, kinnitab ta, et põhiseaduslikuks institutsiooniks on kogu kohtusüsteem,“ ütles Rask tänasel istungil.
 
Kohtute enesekorralduse õigust pooldas samuti justiitsminister Rein Lang, kelle sõnul puudub ministeeriumil sisuliselt võimalus korraldada kohtute tegevust ja teostada nende üle järelvalvet, mis peaks kuuluma kohtusüsteemi enda pädevusse.
 
Ka õiguskantsler Indrek Teder pidas kohtute enesekorraldust põhjendatuks ja leidis, et esimese ja teiste astme kohtute haldamise korraldamine täitevvõimu poolt riivab kohtu kui institutsiooni sõltumatust. Samas kaasneb eelnõuga tema sõnul võimu liigne koondumine Riigikohtu üldkogu ja Riigikohtu esimehe kätte. Püramidaalse juhtimissüsteemi vältimiseks oleks Tederi hinnangul vajalikud kohtusüsteemi sisesed tasakaalumehhanismid. Selleks võiks tema hinnangul moodustada kohtunike suurkogu poolt valitav kohtute nõukogu, mis tegeleks igapäevaste juhtimis- ja haldamisküsimustega.
 
Eesti Kohtunike Ühingu esindajad Maret Merimaa (Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik) ja Tiina Pappel (Tallinna halduskohtu kohtunik) avaldasid muuhulgas kartust, et eelnõuga kavatsetav kohtunike arvu vähendamine ja samas täiendavate ülesannete lisandumine ei taga kohtute töö efektiivsust. Pigem suurendab kohtunike töökoormust.
 
Eelnõu algatajate kinnitusel on uue kohtute seaduse eelnõu väljatöötamine tingitud esmajoones kohtusüsteemi sisemisest arenguvajadusest. Eelnõuga muudetakse oluliselt kohtuhalduse senist korraldust, pannes vastutuse õigusemõistmise korrakohase toimimise eest kohtusüsteemile kui põhiseaduslikule institutsioonile endale.
 
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud justiitsministri käskkirjaga moodustatud töörühm eesotsas Riigikohtu esimehe Märt Raskiga. 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside