Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjoni tänasel istungil arutati Riigikogu menetluses olevat kohtute seaduse eelnõu (649 SE), mis sätestab kohtukorralduse, kohtuhalduse ja kohtuteenistuse õiguslikud alused.  

Eelnõu kujundab Eesti põhiseadusliku kolmeastmelise kohtusüsteemi üheks tervikuks, mis peab tagama võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtte täitmise. Kohtusüsteemi ühtne ülesehitus ja toimimine võimaldab olemasolevaid ressursse otstarbekamalt kasutada ning suurendada õigusemõistmise kättesaadavust ja läbipaistvust. Istungil vaadati läbi eelnõu peatükkide kaupa. Arutelu juures viibisid eelnõu väljatöötamise töögrupi liikmed Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Virgo Saarmets ning justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Marko Aavik.
 
Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde rõhutas eelnõu tähtsust ja vajadust kõik eelnõu osas esitatud erinevad seisukohad põhjalikult läbi töötada, et tagada kohtusüsteemi funktsioneerimise efektiivsus. „Tegu on olulise eelnõuga, mis peaks lahutama kohtukorralduse täielikult justiitsministeeriumi haldusalast ja mille menetlemine Riigikogus on pikk protsess“ ütles Linde.
 
Põhiseaduskomisjon jätkab järgnevatel nädalatel eelnõu arutelu, et langetada eelnõu suhtes menetluslikud otsused.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside