Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjonis toimus täna põhjalik arutelu, mis puudutas juurdepääsupiiranguid Eesti julgeoleku ja välispoliitikaga seotud ministeeriumite ning nende allasutuste andmetele ja dokumentidele. Arutelu oli seotud Riigikogu menetluses oleva isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõuga (564 SE). Komisjon täna menetluslikke otsuseid vastu ei võtnud ja jätkab arutelu.

 “On vaja leida kompromiss avaliku huvi ja riigi julgeoleku vahel, nii et ühelt poolt oleks võimalik avalikes huvides ligi pääseda riigiasutuste andmetele ja dokumentidele ning teiselt poolt oleks kaitstud ka riigi julgeolek,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
 
Linde kinnitusel soovib põhiseaduskomisjon jõuda eelnõu menetlemisega nii kaugele, et see oleks võimalik vastu võtta käeoleva aasta veebruaris.
 
Üheks aruteluteemaks oli juurdepääsupiirang kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ja riigikantselei ning nende valitsemisala asutuste isikkoosseisu andmetele, lähtudes sellest, mil määral nende andmete avalikkus võib kahjustada riigi julgeolekut. Eelnõu 564 SE kohaselt võib valitsusasutus piirduda vaid asutuse struktuuriüksuste üldtelefoni ja üldise e-posti aadressi avaldamisega, kui see on vajalik riigi julgeoleku huvides.  Nii kaitseministeeriumi kui ka siseministeeriumi esindaja leidsid, et riigi julgeolekuga tegelevate isikute nimede ja kontaktandmete kättesaadavuse piiramine vaid asutusesisese kasutusega on põhjendatud.
 
Teise teemana oli kõne all võimalus kehtestada välissuhtlemist puudutavatele dokumentidele täiendav ligipääsupiirang viis aastat lisaks praegu kehtivale kuni kümneaastasele piirangule, juhul kui  neis dokumentides sisalduva teabe avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist.
 
Kolmandana teemana käsitles põhiseaduskomisjon juurdepääsu avaliku elu tegelase isikuandmeid sisalduvaile arhiividokumentidele ja samuti valitsusasutuste poolt arhiivi üle antud dokumentidele. Oma praktilisi kogemusi selles osas jagasid Eesti Demograafiainstituudi juhtivteadur Jaak Valge ja Eesti Ekspressi ajakirjanik Tarmo Vahter, kes osutas mitmetele kitsaskohtadele avaliku teabe kättesaamisel. Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peebu hinnangul puudub riigis praegu seaduste rakendmaisel ühtne praktika, missugustel alustel tuleb mingi dokument määratleda asutusesisekeks kasutamiseks. Peebu hinnangul ei ole juurdepääsupiirangu kehtestamine sageli põhjendatud.
 
Tänase arutuelu käigus kuulas põhiseaduskomisjon ära ka kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad.
 
Aruelu aluseks olev isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE) on algatanud valitsus ja see läbis Riigikogus esimese lugemise 28. oktoobril 2009.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside