Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon kuulas ära andmekaitse inspektsiooni peadirektori Urmas Kuke, kes tutvustas andmekaitse inspektsiooni ettekannet isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse täitmisest 2005. aastal ning osutas olemasolevatele puudustustele isikuandmete kaitse tagamisel ja olemasolevatele lünkadele seadusandluses.

Ettekande kohaselt koostas inspektsioon aruandeperioodil isikuandmete töötlejaile 4 ettekirjutust ning algatas 5 väärtegu, millest kaks on saanud lahendi ning 3 on menetluses.

Menetluses olevad kolmest juhtumist esimesel juhul oli isikuandmeid sisaldavaks andmekandjateks mälupulk, mis transportimisel volitatud töötleja valdusest väljus ja mis sisaldas andmeid ligi 300 tuhande kaitseväekohuslase nimede ja aadressidega. Teisel juhul oli tegemist 100 oma otstarbe minetanud haigekassa kaardiga ning kolmandal juhul 400 günekoloogi vastuvõtul käinud isiku haiguslehtedega.

Urmas Kukk osutas ka muudele kaasustele, mis seotud sotsiaalministeeriumi ja riikliku nakkushaiguste registriga. Samuti viidati statistikaameti põhjendamatule katsele võtta üle maksukohuslaste register.

Põhiseaduskomisjon pidas vajalikuks kõnealust teemat edaspidi laiemalt arutada, tehes seda nende probleemide ringis, mis kaasnevad seoses Schengeni viisaruumiga ühinemisega ning andmekaitsega laiemalt.

Kõnealune ettekanne on seadusest tulenevalt esitatud nii Riigikogu põhiseaduskomisjonile kui ka õiguskantslerile.

Lähemat informatsiooni saab andmekaitse inspektsioonist.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside