Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil algatada Riigikogu liikme staatuse seaduse §28 muutmise eelnõu, mis on välja töötatud lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 1 seaduse kooskõlla viimiseks Eesti põhiseadusega. Sellekohane eelnõu antakse komisjoni poolt Riigikogule üle homme 20. veebruaril.

Komisjon valis kahe eelnõu versiooni vahel, millest esimene keelaks Riigikogu liikme osalemise riigi osalusega äriühingu, riigi tulundusasutuse või riigi asutatud sihtasutuse nõukogus, ning teine asuks kehtivat regulatsiooni muutma nii, et Riigikogu liikme kuulumine nõukogusse oleks kooskõlas põhiseadusega.

Hääletusel toetas põhiseaduskomisjon häältega 5/3 teist eelnõu versiooni. Selle eelnõu kohaselt nimetab Riigikogu liikme nõukogu liikmeks ja vabastab liikme kohustest asjaomase ministri ettepanekul Riigikogu majanduskomisjon. Riigikogu liige annaks oma tegevusest nõukogu liikmena aru samuti majanduskomisjonile.

Põhiseaduskomisjon leidis samas, et eelnõu sellisel kujul ei ole lõplik ja seda täiendatakse edasise menetluse käigus. Komisjon avaldas valmidust kutsuda eelnõu edasise menetluse juurde ka õiguskantsler.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside