Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil algatada Riigikogu täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti Inimarengu Aruande 2009 (EIA 2009) arutelu. Komisjoni ettepaneku kohaselt toimub arutelu 22. aprillil, kus esinevad ettekandega EIA 2009 poolsed ettekandjad ning põhiseaduskomisjoni esindaja.

Põhiseaduskomisjoni tänasel istungil andsid ülevaate EIA 2009 sõlmküsimustest aruande peatoimetaja Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin jaTallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor Erik Terk, kes keskendusid sotsiaalsetele ja majanduslikele aspektidele, ning Konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia juhataja Rivo Noorkõiv, kes tegi ülevaate regionaalsetest arengutest.
 
Lauristini sõnul on aruandes pööratud sedakorda tähelepanu ka keskkonnaküsimustele ja tõstetud olulise teemana esile Eesti meeste eluiga ja tervis. Ühe kekse teemana rõhutas Lauristin ühiskonna mobiilsust ehk küsimuse sellest, millised on elanikkonna erinevate kihtide võimalused oma arengus edeneda ja saavutada parem positsioon, tõdedes, et Eesti senine haridussüsteem ja ümberõppevõimalused seda ei taga. Noorkõivu hinnangul iseloomustab Eesti tänast arengut elanikkonna ja majanduse koondumine suurtesse keskustesse, eelkõige Tallinna ja Tartu ümber, ning Terk pööras tähelepanu maksupoliitikale, väites, et majanduskriisiga kasvanud maksukoormus mõjub majandusele pärssivalt.
 
Tänasel istungil osales lisaks nimetatuile ka Eesti Koostöö Kogu juhatuse esimees Peep Mühls.
 
Eesti inimarengu Aruandega 2009 on võimalik tutvuda Eesti Koostöö Kogu kodulehel aadressil www.kogu.ee.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside