Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel isutngil algatada elektroonilise hääletamise korraldust täiendava eelnõu. Eelnõu lähtub põhiseaduskomisjoni juures möödunud aastal tegutsenud töörühma ettepanekuist. Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste annab Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu Riigikogule üle kolmapäeval, 22. veebruaril.

Eelnõu teeb valimisseadustesse mitmeid olulisi, elektroonilist hääletamist puudutavaid muudatusi.

Nii nähakse ette luua elektroonilise hääletamise korraldamiseks eraldi spetsialistidest koosnev valimiskomisjon, kes otseselt vastutab elektroonilise hääletamise korraldamise eest.

Valijale võimaldatakse kontrollida tema antud elektroonilise hääle jõudmist elektroonilise hääletamise süsteemi, et ta saaks veenduda, et tema hääl on tema tahte kohaselt elektroonilise hääletamise süsteemile edastatud.

Elektroonilise hääletamise tulemused tehakse kindlaks ning avalikustatakse valimisjaoskonna täpsusega. Seni avalikustati need valimisringkonna täpsusega. Samuti sätestatakse elektroonilise hääletamise süsteemi auditeerimise nõue. Algataja hinnangul tõstavad need meetmed elektroonilise hääletamise läbipaistvust.

Ka sätestab eelnõu elektroonilise hääletamise peatamise või lõpetamise võimaluse juhuks, kui elektroonilise hääletamise turvalisust või töökindlust ei ole võimalik tagada. Algataja kinnitusel ei anna kehtiv seadus praegu selget vastust, kuidas toimida e-hääletamise tõrgete ja rünnete korral. 

Eelnõuga võrdsustatakse ka valimisjaoskondades toimuva eelhääletamise ja elektroonilise hääletamise ajad, mis tagab selle, et elektrooniliselt ja pabersedeliga hääletavaid valijaid koheldakse võimalikult võrdselt.

Samuti kaotatakse valimispäeval praegu kehtivad piirangud väljaspool valimisjaoskonda toimuvale valimisagitatsioonile. Piirangu kaotamine tagab, et valijad oleksid hääletamise ajal (eelhääletamise päevadel ning valimispäeval) võimalikult võrdsetes tingimustes.

Seadus jõustub üldises korras kümme päeva peale riigiteatajas avaldamist. Seaduse algatamisel on arvestatud, et tehtavad muudatused rakenduvad esmakordselt kohalike omavalitsuste volikogude valimisel 2013. aasta oktoobris.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside