Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil algatada õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis seab õiguskantslerile täiendavalt laste ombudsmani ülesanded vastavalt lapse õiguste konventsiooni artiklile 4. Eelnõuga muudetakse õiguskantsleri seadust selliselt, et õiguskantslerile antakse selge volitus lapse õigustega tegelemiseks. Algataja hinnangul osutab selliste volituste andmine üheselt, et laps ja tema õigused on riigis väärtustatud ja et riik võtab lapse õiguste kaitset tõsiselt. Eelnõu antakse Riigikogu menetlusse homsel istungil.

„Eestis kehtiva õiguse kohaselt on  õiguskantsleril juba ombudsmani üldfunktsioonid, mis annavad talle  muuhulgas võimaluse tegelda ka praegu laste õiguste kaitsega. Aga oluline on mõista, et alati käivad õigused ja kohustused käsikäes, nii ka laste puhul ning selleski osas teeb oma volituste piires järelevalvet õiguskantsler,” ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
   
Õiguskantsleri pädevuse sisustamisel laste ombudsmani ülesannete täitmisel võetakse eelnõu kohaselt aluseks ÜRO lapse õiguste konventsioon ja ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 2 lapse õiguste konventsiooni artikli 4 kohta. Lapse Õiguste Komitee on oma üldkommentaaris nr 2 nimetanud olulisemad nõuded ja pädevused, millele peaks vastama lapse õiguste järelevalve institutsioon.
Nimetatud dokumendi kohaselt on õiguskantsler pädev uurima laste õiguste rikkumise juhtumeid ja tegema sellekohaseid järelepärimisi; ette valmistama ja avaldama arvamusi, soovitusi ja aruandeid igas laste õiguste edendamise ja kaitsega seotud küsimuses; edendama riigi seadusandluse, regulatsioonide ja praktika harmoniseerimist lapse õiguste konventsiooniga, ning täitma mitmeid muid laste õigustega seotud funktsioone.
 
Õiguskantslerile nimetatud volituse andmine oli kõne alla ka põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistungil 9. novembri 2010, kus tugineti Lastekaitse Liidu vastavasisulisele pöördumisele, milles osutati tühimikele lastekaitse valdkonnas. Tulenevalt ühisistungi seisukohtadest otsustas põhiseaduskomisjon algatada eelnõu õiguskantsleri seaduse muutmiseks.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside