Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus võeti menetlusse järgmised eelnõud:

Õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE). Eelnõu eesmärgiks on osaühingu juhatuse liikme vastutust käsitleva sätte sarnaseks muutmine aktsiaseltsi juhatuse liikme vastutust käsitleva sättega.

Valitsuse algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (778 SE). Eelnõu algatajate järgi aitab p rotokolliga ühinemine vähendada inimtegevuse tagajärjel tekkinud raskmetallide heitkoguseid, mis levivad üle riigipiiride ning avaldavad märkimisväärset kahjulikku mõju inimese tervisele või keskkonnale. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Valitsuse algatatud abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE). Eelnõu eesmärk on kõrvaldada seadustest uue tsiviilkohtumenetluse ja täitemenetluse seadustiku jõustumisel tekkida võivad vastuolud ja tagada seaduste terminoloogiline ja õiguslik ühtsus. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) kõrvaldab seadustest uue tsiviilkohtumenetluse ja täitemenetluse seadustiku jõustumisel tekkida võivad vastuolud ja tagab seaduste terminoloogilise ühtsuse. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu liikme Jüri Tamme algatatud tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (SE 781). Algataja sõnul tingis eelnõu väljatöötamise vajadus vabastada tulumaksustamisest tulud, mida heategevusüritustel kogutakse kaasinimeste toetamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside