Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis esimesele lugemisele eelnõu, mis muu hulgas lubab perearstidel teenindada ka nende nimistusse mitte kuuluvaid inimesi ja muudab sellega paindlikumaks esmatasandi tervishoiu tööjaotust.

Komisjoni esimees Õnne Pillak selgitas, et esmatasandi tervishoidu on plaanis igakülgselt tugevdada ning jätkata nimistupõhise perearstiabi süsteemiga, kuid selleks vajalikud sammud võtavad aega ning arstiabi tagamiseks tuleb võtta kasutusele täiendavad meetmed. „Et kõik, kes seda vajavad, pääseks perearsti ja tema meeskonna pakutavale teenusele ligi kodu lähedal ja võimalikult kiiresti, anname arstile õiguse teenindada inimesi väljastpoolt oma nimistut,“ selgitas ta.

„Ka perearstid – eriti noorema põlvkonna perearstid, keda on meile väga vaja juurde – eeldavad paindlikumat töökorraldust ja sellepärast on mõistlik luua neile näiteks võimalus olla veebi või telefoni teel kättesaadav kaugemal asuvale patsiendile samal ajal, kui pereõde on kättesaadav kodulähedases praksises,“ lisas esimees. Samuti pole Pillaku sõnul paljude haigusseisundite puhul vajalik põhjalik sekkumine ning esmaseks konsultatsiooniks ja haiguslehe avamiseks on teenuse kiire kättesaadavus olulisem kui nimistupõhine lähenemine.

Komisjoni liige Arvo Aller märkis, et noorte arstide lahkumine välismaale tööle on tinginud olukorra, kus kodumaale jäänud perearstidelt nõutakse liiga palju. „Ümberkorraldustega on hiljaks jäädud. Näeme, et ajutistest asendustest on reaalsuses saanud püsivad asendused. On perearste, kes teenindavad mitut nimistut, olles ühe nimistu perearst ja teise nimistu asendaja. Samas on pea kolmandik nimistuga perearstidest pensioniealised. Neile tööd juurde anda ei ole jätkusuutlik,“ kirjeldas ta. „Ainus tõeline lahendus on koolitada rohkem arste ja selleks tuleb luua noortele perearstidele väga head töötingimused kodumaal,“ märkis ta.

Samuti saab Tervisekassa võimaluse määrata inimesi perearstita jäänud nimistust teise nimistusse, mille teeninduspiirkond vastab tema elukohale ja mille piirsuurus ei ole täitunud.  Ühtlasi luuakse eelnõuga täiendav võimalus anda luba müügiloata ravimi turustamiseks kindla diagnoosi puhul, et tagada inimeste või loomade tervise seisukohast olulise ravimi katkematu kättesaadavus Eestis. Lisaks tuuakse õigusselguse huvides seadusesse „üldarstiabi“ asemel uue mõistena „perearstiabi“ ning võetakse käiku „tervisekeskuse“ mõiste, mis annab perearstikeskustele võimaluse kanda suuremat piirkondlikku vastutust.

Istungil osales ka terviseminister Riina Sikkut.

Sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku kaaluda tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE) võtmist esimeseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 17. aprillil ja esimene lugemine lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside