Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis täiskogusse esimesele lugemisele valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE) ja tegi otsuse esimene lugemine lõpetada.

Eenõuga laiendatakse perearstide poolt pakutavate teenuste ringi ja antakse neile õigus osutada ka töötervishoiu ja koduõenduse teenuseid. Komisjoni istungil osalenud sotsiaalministri Jaak Aabi väitel tagab see nimetatud teenuste parema kättesaadavuse väikestes maakohtades.

Eelnõu seletuskirja kohaselt võimaldaksid tehtavad muudatused operatiivsemalt parandada kohalike tööandjate ettevõtete töötingimuste vastavuse kontrolli ja ettevõtte töötajate tervisekontrolli maapiirkondades. Muudatus on sotsiaalministeeriumi väitel põhjendatud ka seetõttu, et perearst omab kõige paremat ülevaadet tema nimistus olevate isikute terviseseisundist ning patsiendi jaoks on vähem ajamahukam saada tervishoiuteenust pigem ühe kui mitme spetsialisti juurest.

Eelnõuga kõrvaldatakse ka need probleemid, mis takistavad perearstil osutada õendusabiteenuseid. Võimalike takistustena toob sotsiaalministeerium esile äriühingu asutamise või teenuse osutamiseks vajalike seadmete soetamisega kaasnevaid kulutusi. Iseseisvate õendusabi teenuste osutamise võimaldamine perearsti juures aitab kaasa nimetatud takistuste kõrvaldamisele ja tagab patsientidele parema teenuse kättesaadavuse.

Samuti kehtestatakse eelnõuga uued põhimõtted kiirabiteenuse ostmise osas. Seadust muudetakse nii, et kiirabi teenuse tellimiseks ei viida enam läbi avalikku konkurssi, kuna sotsiaalministeeriumi hinnangul ei ole kiirabiteenuse ostmise regulatsioon ennast praktikas õigustanud. Ministeeriumi väitel on senised arutelud osutanud, et kiirabikonkursi korraldamisel konkurentsi tekkimine ja avalik konkurss pigem halvab teenuse jätkusuutlikkust, kuna vaidluste tekkimisel peatub kogu välja kuulutatud konkurss.

Kõnealune eelnõu on Riigikogus esimesel lugemisel 17. mail.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside