Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu töökorralduse töörühm käsitles oma  tänasel koosolekul kõrgemate riigiametnike palgakorraldust ja vaatas läbi fraktsioonide esitatud ettepanekud Riigikogu töö ümberkorraldamiseks.

Töörühma esimees Urmas Reinsalu kinnitusel on ta tulemuste suhtes optimistlik. Ta avaldas veendumust, et vajalikud eelnõud töötatakse välja Riigikogu sügissessiooni alguseks ja esitatakse Riigikogu menetlusse.

Palgakorralduse osas seadis töörühm eesmärgiks esitada Riigikogule eelnõu, mis seob kõrgemad riigiametnikud ühtsesse palgasüsteemi. Enne eelnõu esitamist soovib töörühm ära kuulata nii ekspertide kui ka valitsuse ning teiste institutsioonide esindajate seisukohad. Tutvuti ka teiste riikide kogemustega kuluhüvitiste osas ja arutati võimalikke alternatiive.

Riigikogu töökorralduse küsimuses toetas töörühm nn raportööride süsteemi loomist, kus Riigikogu komisjoni ettepanekul määratakse mõne olulise valdkonna läbitöötamiseks või ka järelvalvemenetluse teostamiseks Riigikogu liikmest raportöör, kes omakorda võib kaasata eksperte, ning arutatakse raportit vajadusel ka Riigikogu täiskogus.

Samuti peeti vajalikuks, et Riigikogu menetluses olevate eelnõude teisel lugemisel koostatakse täiendav seletuskiri, mis annab ülevaate eelnõule tehtud muudatustest. Praegu kehtiva Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt võib komisjon niisuguse seletuskirja koostada, kuid otsest kohustust ei ole.

Töörühm toetas samuti põhimõtet, et riigi jaoks olulise tähtsusega küsimusi saaks Riigikogus käsitleda operatiivselt kohe kui niisugune küsimus esile kerkib ja nädala päevakorda vastavalt täiendada.

Parlamendi töörühm jätkab eelnõude ettevalmistamise ja fraktsioonide seisukohtade täpsustamisega ning koguneb ühisele istungile taas sügisesessiooni alguses 3. septembril.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside