Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus soome-ugri IV maailmakongressi raames Toompea lossis Eesti, Ungari, Soome ja Venemaa parlamentide ning Euroopa Parlamendi liikmete vaheline ümarlaud.

Ümarlaual keskenduti eelkõige küsimustele, kuidas saavad parlamendid kaasa aidata soome-ugri liikumise edendamisele. Pärast Euroopa Liidu laienemist moodustavad soome-ugri rahvad Euroopa Liidu rahvastikust 3 %, seepärast tõdeti vajadust algatada soome-ugri rahvaste problemaatika arutelu ka europarlamendis. Osavõtjad tegid ettepaneku luua Euroopa parlamendis soome-ugri rahvaste saadikurühm.

”Tänase kohtumise põhitees on minu arvates mõte, et soome-ugri rahvaste koostöö ei ole enam ainult omavaheliste kohtumiste küsimus, vaid Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vaheliste suhete teema,” rõhutas europarlamendi liige Tunne Kelam.

Koosviibimisel peatuti põhjalikult problemaatikal, kuidas toetada soome-ugri vähemusrahvaid Venemaal. ”Õnneks ei pea me siin alustama nullist. 1998.aastal väljastas Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee resolutsiooni (1171) ohustatud uurali vähemuskultuuride kohta. Selles on selgelt väljendatud need väärtused ja poliitilised eesmärgid, mille poole ka meie püüdleme,” tõi esile Riigikogu liige Katrin Saks. Kohalviibinud toetasid mõtet, et soome-ugri rahvaste tulevikuperspektiivide arutelule on tingimata tarvis kaasata Venemaa. Tähtis on, et Vene osapooltele selgitataks toimuva koostöö eesmärke, milleks on Venemaa soome-ugri rahvusvähemuste hüvang ning selle kaudu ka suhete edendamine Venemaaga. Arvestades osade soome-ugri kultuuride ja keelte väljasuremise ohtu, tõdeti vajadust vähemusrahvuste õiguste kaitseks parandada mitte ainult parlamentaarset partnerlust, vaid ka koostööd NATOs, Euroopa Nõukogus, OSCEs. ”See on tasand, mis vajab senisest paremat väljaarendamist,” rõhutas Riigikogu liige Tiit Matsulevitš, lisades, et uurali rahvaste kultuuripärandi väärtustamise kõrval ei tohi tahaplaanile jätta ka soome-ugri rahvaste vahelist majanduslikku koostööd.

”Meil on ajalooline võimalus lahendada soome-ugri rahvaste probleeme komplekselt,” rõhutas külaliste poole pöördudes Riigikogu liige Enn Eesmaa tsiteerides kohtumise lõpetuseks tuntud ütlust: ”olukord on suurepärane, ent mitte lootusetu!”

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside