Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) poliitika- ja turvalisuskomitee võttis täna valdava heakskiiduga vastu Eesti delegatsiooni algatatud resolutsiooni küberturvalisuse tagamisest. 

Eelnõu menetlemise erakordselt elavas õhkkonnas võtsid Eesti algatuse olulisuse rõhutamiseks sõna Leedu, Hollandi, Ühendkuningriigi, Belgia, USA, Portugali ja Itaalia esindajad. Ainsana esines eelnõu vastu Kreeka kommunistide esindaja, kes jäi ka ainsaks vastuhääletajaks. Ühendkuningriigi delegatsiooni esindaja Andrew MacKinlay nimetas oma sõnavõtus küberruumist lähtuvaid võimalikke ohtusid tänapäeva tsivilisatsioonile võrdväärseiks tuumakatastroofiga. Arutelu tulemusel kinnitati resolutsiooni pealkirjaks „Küberturvalisusest ja küberkuritegevusest“ ning see lisatakse assamblee istungjärgu lõppdokumentidele. 

Resolutsiooni aktuaalsust ilmestab asjaolu, et selle menetlemine toimus üheaegselt Leedust saabuvate teadetega massiivseist rünnakuist valitsusasutuste, äriühingute ja erakondade veebilehtedele, mida häkkerid „kaunistasid“ nõukogude võimu sümbolite ja rõveda sõimuga. Arvestades istungil valitsenud üldist õhkkonda, võttis Venemaa esindaja tagasi oma redaktsioonilised muudatusettepanekud, mis oleksid kitsendanud resolutsiooni objekti ja ähmastanud selle sisu. 

Resolutsioonis nähakse muuhulgas ette riikide kiiret ühinemist Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni ja terrorismi ennetamise konventsiooniga, valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide, erasektori ja kodanikuühiskonna koostööd ühtse moraalse, õigusliku ja poliitilise käsituse väljakujundamiseks küberruumi kuritarvitamise suhtes, nagu ka asjaomase seadusandluse ühtlustamist riikide vahel ja rahvuslike tegevusplaanide rakendamist turvatehnoloogiate arendamiseks ja üldise teadlikkuse tõstmiseks. „Väärib märkimist, et juba Eesti eelnõu menetlusse andmist toetasid oma allkirjadega rohkem kui kahekümne riigi esindajad, mida on tavatult palju,“ ütles eelnõu eesmärke istungil selgitanud Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo, kelle sõnul näitab heakskiit resolutsioonile niihästi maailmas süvenevat arusaama globaalse koostöö vältimatusest kui ka OSCE kui julgeolekuorganisatsiooni valmisolekut hoida ühtset tempot maailma kiire muutumisega. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside