Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Soomes toimuval Helsingi Pakti 40. aastapäevale pühendatud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) 24. istungjärgul on tähelepanu suunatud olukorrale Ukrainas.

Poliitikakomitees on keskse teemana arutusel resolutsioon, kus kavatsetakse hukka mõista Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ning jätkuv pikaajaline agressioon Ida-Ukrainas, millega Venemaa on jämedalt rikkunud Euroopa julgeoleku seniseid alusprintsiipe.

Riigikogu delegatsiooni juht Mart Nutt viitas oma sõnavõtus Venemaa õigusvastasele tegevusele. Ta rõhutas, et põhimõtted nagu riikide suveräänsuse ja territoriaalsele terviklikkuse austamine, piiride puutumatus ja konfliktide rahumeelne lahendamine kehtivad kõigile OSCE liikmetele üheselt ja ilma eranditeta.

Külliki Kübarsepp rõhutas kahjutundega inimõiguste- ja humanitaarküsimuste komitees, et Helsingi Pakti kokkuleppeid on Ukrainas tõsiselt rikutud. „Kriisist väljumiseks pole olemas kergeid teid. Ukraina valitsus peab läbi viima poliitilised ja majanduslikud reformid, mis on aluseks riigi edasisele arengule. Eesti on valmis Ukrainat oma reformikogemustega toetama,“ kinnitas Kübarsepp.

Majandus- ja keskkonnaküsimuste komitees osalev Mati Raidma ütles, et komitee resolutsioon kutsub osalejamaade valitsusi üles teostama konkreetseid samme kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil, et toime tulla kliimamuutuse tagajärgedega ning vähendada kasvuhoonegaaside sisaldust õhus.

Pinged lääneriikide ja Venemaa vahel on mõjutanud ka assamblee tööd. Kuuele Vene Föderatsiooni delegatsiooni liikmele ei antud sissesõiduviisat Soome, kuna nad olid EL-i sissesõidu keelu saanud isikute nimekirjas. Assamblee istungilt lahkusid ka ülejäänud Vene Föderatsiooni delegaadid. Sellega seoses langes arutelust välja rida Vene delegatsiooni algatatud eelnõusid ja muudatusettepanekuid,  mis olid eelkõige suunatud neid endid puudutavalt parlamendisaadiku õiguste kaitseks.

Täna toimus ka traditsiooniline Balti- ja Põhjamaade delegatsioonide kohtumine, kus rõhutati regionaalse koostöö tähtsust ja üksteise seisukohtade toetamise vajadust Läänemere regiooni huvide kaitsmisel.

OSCE PA 24.istungjärk võtab 9. juulil vastu Helsingi kohtumise lõppresolutsiooni, mis koosneb kolme komitee raporti põhjal tehtud ja heakskiidetud otsuseprojektidest ning lisadokumentidest. Kavandatav lõppdokument annab juhiseid osalejamaade valitsustele ja parlamentidele, kuidas paremini ja turvalisemalt toime tulla väljakutsetega tänases heitlikus maailmas. Eestist osaleb kolmeliikmeline Riigikogu delegatsioon, mida juhib  Mart Nutt, liikmed on Mati Raidma ja Külliki Kübarsepp.

OSCE PA on maailma suurim regionaalse julgeoleku organisatsioon, mis ühendab 57 liikmesriiki ja 323 parlamendisaadikut. Assamblee jälgib OSCE kohustuste täitmist, toetab demokraatlikke institutsioone, rakendab konfliktide rahumeelset lahendamist, edendab parlamentide vahelist diskussiooni. Ukraina kriis, pagulaste voogudega toimetulek, relvastuskontroll, kliimamuutused ja vähemustrahvuste õigused on vaid mõned olulistest teemadest, mida Helsingis järgneva paari päeva jooksul arutatakse.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

 

 

Tagasiside