Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil tegi Riigikogu erikomisjon korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks kokkuvõtte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks jagas Riigikogu erikomisjon käesoleva aasta märtsis välja deklaratsiooni vormi ja täimise juhendi 351-le ametiisikule.

2. mai seisuga oli täidetuna erikomisjonile tagasi laekunud 344 deklaratsiooni.

Tänaseni ei ole oma majanduslike huvide deklaratsiooni esitanud rahvastikuminister Paul-Erik Rummo, Eesti Kultuurkapitali nõukogu liige Hannes Tamjärv ja kultuurkapitali nõukogu endine liige Andres Laasik. Komisjon selgitab välja deklaratsioonide mittetähtaegse esitamise põhjused.

Minimaalse hilinemisega esitasid deklaratsiooni 4 ametiisikut, mille osas komisjon vaatas esitatud seletused läbi ja luges need vabandatavaks.

Korruptsioonivastase seaduse järgi tuleb majanduslike huvide deklaratsioonid esitada kuu aja jooksul pärast tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega s.o. üldreeglina 30. aprilliks. Kuivõrd käesoleval aastal langes 30. aprill puhkepäevale ja 1. mai oli kevadpüha, luges erikomisjon tähtaegselt esitatuks deklaratsioonid, mis esitati puhkepäevale järgnenud esimesel tööpäeval, s.o. teisipäeval, 2. mail 2006.

Pärast laekunud deklaratsioonidega tutvumist ja vajadusel ka andmeväljade täpsustamist deklarantidega, avaldatakse korruptsioonivastase seaduse kohaselt 209 deklaratsiooni Riigi Teataja Lisas hiljemalt 1. juulil 2006. Avaldamisele kuuluvad Riigikogu liikmete, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikmete ja abiministrite, Eesti Panga nõukogu esimehe ja liikmete, Eesti Panga Presidendi, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, suursaadikute, riigi peaprokuröri, Riigikohtu esimehe ja liikmete, riigisekretäri, ringkonnakohtu- , halduskohtu- ja maakohtu esimeeste deklaratsioonid.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt ei kuulu avalikustamisele erikomisjonile laekunud deklaratsioonidest käesoleval aastal 142 deklaratsiooni.

Lähem informatsioon: erikomisjoni esimees Margi Ein, 631 6605

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside