Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

28. märtsil Helsingis kohtunud Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ja Soome Eduskunta Suure komisjoni liikmete peamiseks aruteluteemaks kujunesid Soome prioriteedid sügisese eesistumise ajal.

Eurole üleminekuga seonduvalt tõstatas Eesti delegatsiooni juht Kristiina Ojuland Maastrichti kriteeriumide ülevaatamise vajaduse, kuivõrd 1992. aastast kehtivad kriteeriumid on ta kinnitusel ilmselgelt vananenud.

„Nimelt olid 1992. aastal kehtestatud kriteeriumite alusel eelmise rahaliidu laienemisringi riigid oluliselt stabiilsemas majanduslikus olukorras kui Eesti ja teised rahaliidu kandidaatriigid, kellel kiirest majanduskasvust tuleneva suure inflatsioonitaseme tõttu ei ole võimalik Maastricti kriteeriume taita ja rahaliiduga 1. jaanuaril 2007 liituda,” selgitas Ojuland.

Ojulandi kinnitusel nõustusid Edukunta suure komisjoni esimees Jari Vilen ja teised Soome delegatsiooni liikmed Eesti seisukohtadega ja andsid lubaduse seda teemat Soome eesistumise ajal päevakorras hoida.

Soome parlamendiliikmed kinnitasid Ojulandi sõnul ka Eduskunta valmidust ratifitseerida Euroopa põhiseaduse leping juba enne suvepuhkusele minekut ehk enne jaanipäeva.

Samuti avaldasid soomlased lootust, et Kosovo küsimus leiab peatselt lahenduse.

Lisaks peatuti kohtumisel Euroopa Liidu-Venemaa suhetel ning Eesti-Vene piirilepingu teemal. Eesti pool rõhutas vajadust käsitleda piirilepingu küsimust Euroopa Liidu ja Venemaa teemana ning hoida seda pidevalt Euroopa Liidu päevakorras, samas kui jätkatakse ka Eesti-Vene kahepoolset arutelu.

Äramärkimist leidsid ka olukord Euroopa Liidu naaberriikides Ukrainas, Valgevenes, Moldovas ja Gruusias.

Lõpetuseks puudutati ka Schengeni õigusruumiga liitumise küsimust. Kuivõrd enamus liitumiseks vajalikke hindamisi leiab aset Soome eesistumise ajal, on Ojulandi sõnul oluline Soome hoiak uute liikmesriikide Schengeni ruumiga liitumise osas.

Lisaks Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehele Kristiina Ojulandile osalesid tänasel kohtumisel Eduskunna Suure komisjoniga Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Raivo Järvi, Mati Kepp, Mihhail Lotman, Mart Nutt, Juhan Parts ja Sven Sester.

Lisainformatsioon Kristiina Ojuland, 50 51 499

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside